www.archive-fi-2014.com » FI » A » AURE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 131 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Autistien ja Rett-henkilöiden Tuki ry
  Descriptive info: .. AURE.. Autistien ja Rett-henkilöiden Tuki ry.. Etusivu.. Yhdistys.. Hallitus.. Säännöt.. Alueelliset yhteyshenkilöt.. Toimintasuunnitelma / -kertomus.. Jäsenkirjeet.. Kysely.. Liity / Tue.. Liity jäseneksi.. Tue toimintaa.. Rettin oireyhtymä.. Diagnoosin jälkeen.. Kuntoutus- ja palvelusuunnitelma.. Perheiden tukipalvelut.. Kommunikaatio.. Apuvälineet.. Virikkeet, oppiminen ja elämänkaari.. Vapaa-aika.. Lääketieteelliset erityiskysymykset.. Ravinto- ja ravinnelisät.. Muita haasteita.. Autismin kirjo.. Autismi.. Aspergerin syndrooma.. Tapahtumat.. Linkit.. Keskustelu.. Mulla on tärkeetä asiaa -lyhytelokuva.. 02/04/14 |.. Autismin talvipäivillä 2014 Vaasassa esitettiin Mulla on tärkeetä asiaa -lyhytelokuva.. Elokuva on tehty Autismi- ja Aspergerliiton Mulla on tärkeetä asiaa -kampanjan innoittamana Vaasan palvelukeskus Majakassa.. Mulla on tärkeetä asiaa! Autistisen ihmisen oikeudet ovat samat kuin muillakin.. Kysy häneltä itseltään mielipidettä!.. Autismitietoisuuspäivä.. Tänään keskiviikkona 2.. 4.. 2014 vietetään autismitietoisuuspäivää.. Yhdistyneiden kansakuntien julistamaa Maailman Autismitietoisuuspäivää (World Autism Awareness Day, WAAD) vietetään vuosittain.. Lisää tietoa päivästä: http://autismiliitto.. fi/julkaisut_ja_myynti/tiedotusmateriaalia http://autismiliitto.. fi/ajankohtaista/autismitietoisuuspaiva_2.. http://www.. epressi.. com/tiedotteet/terveys/maailman-autismitietoisuuden-paiva-2.. 2014-huomio-autismin-kirjon-henkiloiden-asemaan.. html https://www.. kepa.. fi/tapahtumakalenteri/11075.. Harvinaisten sairauksien päivä 2014.. 28/02/14 |.. Mediatiedote Harvinaisten sairauksien päivä 28.. 2.. 2014 ”Harvinaissairaiden kokonaisvaltainen tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen edellyttää monialaista yhteistyötä, johon otetaan mukaan myös harvinaissairaat sekä potilasjärjestöt”, muistuttaa Harvinaiset-verkoston puheenjohtaja Hanna Mattila.. Kansainvälistä harvinaisten sairauksien päivää vietetään Suomessa jo seitsemättä kertaa.. Päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta harvinaisista sairauksista.. European Rett Syndrome Konferenssi.. 25/10/13 |.. Antti Rautio oli edustamassa yhdistystä European Rett Syndrome Conference -tapahtumassa Maastrichtissä.. Tästä voit lukea muistiinpanoja ennen Tampereen tapaamista:  ...   9.. 2013 - 05:19.. Aure.. fi.. Autistien ja Rett-henkilöiden Tuki ry:n toiminnan tarkoituksena on tukea perheitä, joissa autismin kirjon piiriin kuuluva henkilö.. Järjestämme vertaistapaamisia ja tapahtumia etenkin perheille, joissa on Rettin oireyhtymää sairastava tytär.. Näiltä sivuilta myös löydät ajankohtaista tietoa ja linkkejä Rettin oireyhtymästä.. Näiden verkkosivujen tekstin ovat laatineet suomalaiset Rett-henkilöiden perheenjäsenet.. Korostamme, että esimerkiksi lääkitykseen, hoitoihin ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa on syytä konsultoida kunkin alan erityisasiantuntijoita.. Ota yhteyttä: info(at)aure.. Vuosikokous.. 8 marraskuu.. RSE General Assembly, Wien.. 15 marraskuu.. Katso kaikki tapahtumat.. Viimeisimmät kommentit.. Raimo Puranen.. :.. iPad-ilta verkossa, tänään ke 27.. klo 18 alkaen.. Syksyn tapahtumat | AURE.. Marjo.. päivi sippu.. Rett Syndrome Research Trust Blog.. A Promise.. The X Factor.. Guest Blogger: Frank Menniti, Ph.. D.. Rett Syndrome: Why Girls?.. It’s Up To Us.. Rett Syndrome News.. Rett Syndrome Awareness.. Special Successes over Autism: Autism-Rett Syndrome Connection.. New Rett Video Channel.. Clinical trial for Rett syndrome launched.. Rett Syndrome Video Channel: The Premier Place for Rett Syndrome Videos.. Rett Syndrome Europe.. RSE 2014 General Assembly in Vienna – UPDATE!.. Summer Camp for Rett Girls and Their Families in Hungary.. Family days in Grenoble – France.. Rett UK.. Fundraising for Rett UK.. Rett UK Family Weekend.. Rett UK s first ever blog, to celebrate meet Melanie Ekless, Chief Executive.. 2014 AURE..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Yhdistys | AURE
  Descriptive info: Valitse alasivu:..

  Original link path: /yhdistys/
  Open archive

 • Title: Hallitus | AURE
  Descriptive info: HALLITUS:.. puheenjohtaja.. Tomi Jaakkola.. tomi.. jaakkola(at)aure.. puh.. 045 2597324.. sihteeri.. Mira Asunen.. mira-asunen(at)hotmail.. com.. Marjo Lamminen.. marjo.. lamminen(at)aure.. Jarno Asunen.. jarno.. asunen(at)kokkipoika.. net.. 0400 785959.. Yrjö Kärkkäinen.. Mervi Männikkö.. tattoowomen66(at)hotmail.. 040 7347029.. Pirita Huovari.. piritta.. huovari(at)hotmail..

  Original link path: /yhdistys/hallitus/
  Open archive
 •  

 • Title: Säännöt | AURE
  Descriptive info: YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT.. 1§.. Yhdistyksen nimi on Autistien ja Rett-henkilöiden Tuki ry, epävirallinen lyhenne AURE.. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.. TARKOITUS JA TOIMINTA.. 2§.. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea kuntoutuksen järjestämistä henkilöille, jotka kärsivät lapsuusiässä ilmenevistä laaja-alaisista neurologisista kehityksen häiriöistä kuten Rettin oireyhtymästä, autismista ja autismin erilaisista kirjoista, toimia näiden henkilöiden ja heidän omaistensa edunvalvontajärjestönä sekä edistää kuntoutuksen, integraation, avohoidon ja asumispalvelujen kehittämistä.. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:.. 1) toimii perheiden sekä kuntoutuksesta ja hoidosta vastaavien tahojen yhdyssiteenä,.. 2) harjoittaa tiedotusta ja julkaisutoimintaa,.. 3) järjestää koulutusta omaisille, sosiaali-, terveydenhoito- ja koulualan työntekijöille sekä vapaaehtoisille,.. 4) järjestää kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta ja muita tukipalveluja,.. 5) edistää kuntoutusta, avohoitoa ja asumispalveluja koskevaa tutkimusta ja kokeilutoimintaa sekä uusien hoitomenetelmien tunnetuksitekemistä.. 6) antaa lausuntoja ja neuvoja hoidosta ja kuntoutuksesta vastaaville tahoille, edistää lainsäädäntöä ja alan suunnitelmallista kehittämistä yhdessä muiden alan järjestöjen kanssa sekä harjoittaa muuta edunvalvontatoimintaa, ja.. 7) harjoittaa kansainvälistä yhteistyötä.. 3§.. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi:.. 1) ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.. 2) järjestää keräyksiä ja arpajaisia.. JÄSENET.. 4§.. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen, jonka lähisuvussa on autismin kirjoon kuuluva henkilö.. Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosikokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun.. Kannatusjäseneksi voivat liittyä hallituksen hyväksymät yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.. Kannatusjäsenillä ei ole kuitenkaan äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.. Kannatusjäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosikokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun.. Yhdistys voi kokouksessaan hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat toimineet erityisen ansiokkaasti laaja-alaisista kehityksen häiriöistä kärsivien henkilöiden ja yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.. Kunniajäsenen on jäsenmaksusta vapaa.. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN.. 5§.. Yhdistyksen jäsenillä on oikeus koska hyvänsä erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka myös ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen  ...   vähintään seistämän (7) päivää ennen kokousta Autismi-lehdessä.. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen.. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa.. 9§.. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:.. 1) kokouksen avaus.. 2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastaja.. 3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 4) hyväksytään kokouksen työjärjestys.. 5) esitellään edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.. 6) päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.. 7) hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.. 8 ) määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus, erikseen varsinaisille ja kannattajajäsenille.. 9) päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.. 10) hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.. 11) valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.. 12) valitaan tilintarkastaja ja varamies.. 13) Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty ehdotus vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa vuosikokouksessa esittää.. 10§.. Kaikki äänestykset toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei vähintään kaksi jäsentä vaadi suljettua äänestystä.. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.. Kaikilla yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus.. NIMEN KIRJOITTAMINEN.. 11§.. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä.. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS.. 12§.. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajan tarkastettavaksi.. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN.. 13§.. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä.. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa, ja muutoksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava vähintään ¾ annetuista äänistä.. YHDISTYKSEN PURKAMINEN.. 14§.. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välissä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään ¾ annetusta äänistä.. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan autististen henkilöiden kuntoutuksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ.. 15§.. Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.. 16§.. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät..

  Original link path: /yhdistys/saannot/
  Open archive

 • Title: Alueelliset yhteyshenkilöt | AURE
  Descriptive info: Lisätietoa tulossa.. Ei kommentteja.. Kirjoita kommentti.. Napsauta peruuttaaksesi vastauksen.. Ilmoita sähköpostilla tulevista kommenteista.. Ilmoita sähköpostilla uusista postauksista..

  Original link path: /yhdistys/alueelliset-yhteyshenkilot/
  Open archive

 • Title: Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset | AURE
  Descriptive info: Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset..

  Original link path: /yhdistys/toimintasuunnitelmat-ja-kertomukset/
  Open archive

 • Title: Jäsenkirjeet | AURE
  Original link path: /yhdistys/jasenkirjeet/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Kysely | AURE
  Descriptive info: Suojattu: Kysely.. Tämä sisältö on suojattu salasanalla.. Syötä salasanasi näyttääksesi sisällön:.. Salasana:.. This post is password protected.. Enter the password to view comments..

  Original link path: /kysely/
  Open archive

 • Title: Liity / Tue | AURE
  Original link path: /liity-tue/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Liity jäseneksi | AURE
  Descriptive info: Liity jäseneksi:.. Autistien ja Rett-henkilöiden Tuki ry:n varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen, jonka lähisuvussa on autismin kirjoon kuuluva henkilö.. Yhdistyksemme jäsenrekisteriä hoitaa Autismiliitto.. Jäseneksi voit liittyä seuraavan linkin kautta (muista rastita yhdistys, jonka jäseneksi haluat liittyä):.. autismiliitto.. fi/liitto/liity_jaseneksi.. Vuonna 2012 jäsenmaksu on 20 euroa.. Kyseessä on perhemaksu.. Jäsenetuna saat viisi kertaa vuodessa ilmestyvän Autismi-lehden.. Autistien ja Rett-henkilöiden Tuki ry tarjoaa jäsenilleen vertaistukea, tapahtumia, koulutusta ja autismin kirjon asiantuntemusta (etenkin Rettin oireyhtymästä)..

  Original link path: /liity-tue/liity-jaseneksi/
  Open archive

 • Title: Tue toimintaa | AURE
  Descriptive info: Liity kannatusjäseneksi:.. Toimintamme tukemiseksi kaipaamme yhdistykseen lisää kannatusjäseniä.. Kannatusjäsenenä voit osallistua yhdistyksen toimintaan.. Vuonna 2012 kannatusjäsenmaksu on vähintään 25 euroa.. Täytä tiedot alla olevaan kenttään:.. Lahjoitukset:.. Toimintansa tukemiseksi yhdistys vastaanottaa myös lahjoituksia: FI33 8000 1502 0485 65.. Kannatusjäsenhakemus:.. Nimi *.. Osoite *.. Postinumero *.. Postitoimipaikka *.. Sähköposti *.. Puhelin.. Viesti..

  Original link path: /liity-tue/tue-toimintaa/
  Open archive •  


  Archived pages: 131