www.archive-fi-2014.com » FI » L » LAJITIETOKESKUS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 4 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Lajitietokeskus
  Descriptive info: .. Lajitietokeskus.. Etusivu.. Esittely.. Ajankohtaista.. In English.. Suomen lajitietokeskus (Finnish Biodiversity Information Facility - FinBIF) kerää Suomen luonnon monimuotoisuuden samaan osoitteeseen.. Keskus on eliölajistoon liittyvän tutkimuksen, päätöksenteon, opetuksen ja elinikäisen oppimisen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri, joka kokoaa, arkistoi ja välittää kotimaisia elektronisia lajitietoaineistoja sekä tarjoaa näiden visualisointi- ja analysointityökaluja yhdestä  ...   Global Biodiversity Information Facility (GBIF).. Lajitietokeskus edistää tieteen avoimuutta, olemassa olevan tiedon tehokasta löytymistä ja käyttöä tutkimuksessa ja päätöksenteossa sekä tiedon laadunvalvontaa, kuvailua ja kumuloitumista.. lajitietokeskus ÄT luomus PISTE fi.. Finnish Biodiversity Information Facility.. Luonnontieteellinen keskusmuseo.. Tietosuojaseloste.. Palaute.. Otsikkokuva:.. Mikko Heikkinen.. ,.. Kotipihlaja ja pihlajaperhonen.. Creative Commons BY-NC Suomi..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Lajitietokeskus
  Descriptive info: Lajitietokeskus pähkinänkuoressa.. Tietoa eliölajeista tarvitaan yhä useammin paitsi tutkimuksen ja opetuksen myös päätöksenteon pohjaksi.. Lain velvoitteet ja kestävän kehityksen periaatteet edellyttävät, että uhanalaisten lajien esiintymät otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa, ja vieraiden lajien leviämistä seurataan mahdollisten torjuntatoimien valmistelemiseksi.. Suomessa on kattavia tietoaineistoja maamme ja sen lähialueiden lajistosta, mutta tiedon käyttö on ongelmallista, koska sitä hallinnoidaan lukemattomissa erillisissä tietojärjestelmissä.. Aineistojen yhdistäminen ja hyödyntäminen yhtenä kokonaisuutena on yksittäiselle käyttäjälle nykyään hyvin työlästä ja käytännössä usein mahdotonta.. Vuonna 2012 perustettu Suomen lajitietokeskus mahdollistaa lajitiedon tehokkaan tarjoamisen tutkimuksen, hallinnon ja yhä useammin – tavallisen kansalaisen – tietotarpeisiin.. Mitä on lajitieto?.. Lajitieto on tietoa eliöiden – eläinten, kasvien ja sienten – esiintymisestä, niiden ominaisuuksista, miten ne vaikuttavat ympäristöönsä ja miten niitä luokitellaan, eli mitkä lajit ovat sukua toisilleen.. Lajitieto on yksinkertaisimmillaan havainto tietystä lajista tietyssä paikassa tiettynä ajankohtana.. Miljoonista tällaisista tiedonjyväsistä rakentuu käsityksemme Suomen eliölajistosta.. Ymmärryksemme siitä, mitkä lajit elävät missäkin päin maatamme, ovatko lajit yleisiä vai harvinaisia, mitkä lajit ovat itäisiä, mitkä läntisiä ja miten lajisto muuttuu etelästä pohjoiseen tai vuosikymmenten saatossa, on kooste yksittäisistä, aikaan ja paikkaan sidotuista lajihavainnoista.. Lajitietoa on kerätty ja myös jalostettu eteenpäin: lajioppaiksi, flooriksi, eliömaantieteellisiksi kartoiksi tai uhanalaisarvioinneiksi.. Lajitietokeskuksen tavoitteena on koordinoida suomalaisten eliötietojen keruuta, analysointia, raportointia ja arkistointia.. Lajitietokeskuksen jäseniksi kutsutaan sekä julkishallinnon organisaatioita että yksityisiä kansalaisjärjestöjä, jotka keräävät ja käsittelevät eliöiden esiintymiseen ja ominaisuuksiin liittyvää tietoa.. Lajitietokeskuksen tärkeimpiä tehtäviä ovat:.. eliönimistöjen  ...   alueelta arvioidaan löytyvän noin 55 000 lajia ja kullakin nykyään tunnetun lajin tieteelliselle nimelle voi portaalin aineistoista löytyä useita (joskus jopa satoja) synonyymejä.. Havaintotietojen keruu ja jakelu.. Lajitietokeskus ylläpitää valtakunnallista tietovarastoa, jonne kopioidaan jäsenorganisaatioiden omista tietokannoista eliölajien esiintymiseen liittyvää havaintotietoa.. Havaintotiedon tärkeimpiä yksityiskohtia ovat lajinimet, paikkatiedot (paikannimet ja koordinaatit), havaintoaika sekä havainnoijien nimet.. Näiden lisäksi eri tarkoituksiin kerätyistä havainnoista voidaan julkaista havainnointimenetelmään ja -olosuhteisiin liityvät metatiedot.. Valtakunnallisesta tietovarastosta havaintotietoa jaetaan käyttäjille sekä alkuperäisessä muodossa että jalostettuina luetteloina, tilastoina, karttoina ja diagrammeina.. Uhanalaisten ja muutoin suojelua tarvitsevien lajien salaustarpeet otetaan huomioon tietojen keruussa ja jakelussa.. Havaintodatan laatu tarkastetaan ja havaitut virheet korjataan ennen jakelua.. Tietovarasto toimii myös maailmanlaajuisen GBIF-hankkeen Suomen solmuna, jonka kautta jaetaan valtaosa suomalaisista havaintoaineistoista kansainväliseen käyttöön.. Lajitietoksekus voi toimia porttina myös muihin alan verkostoihin maailmalla.. Data-arkisto.. Lajitietokeskus ylläpitää valtakunnallista biologisten havaintoaineistojen data-arkistoa, jonne tutkijat voivat arkistoida aineistonsa pitkäaikaissäilytystä varten.. Lajitietokeskus tarjoaa myös monipuolisia analysointi- ja visualisointipalveluja arkistoidulle datalle.. Henkilötietojen hallinta.. Eliöhavaintojen luotettavuuden arvioinnissa on tärkeää tietää, kuka havainnon on tehnyt.. Lajitietokeskus koordinoi jäsenorganisaatioiden omien tietokantojen henkilötietojen hallintaa, jotta eri lähteistä peräisin olevien aineistojen havainnoijatietoja voidaan käsitellä yhtenäisellä tavalla.. Paikkatietojen koordinointi.. Lajitietokeskus pyrkii yhtenäistämään havaintopaikkojen kuvauksessa käytettäviä paikannimien ja koordinaattien esitysmuotoja, jotta eri lähteistä peräisin olevien aineistojen keskinäinen vertailu olisi mahdollisimman helppoa.. Aineistopolitiikka.. Lajitietokeskus pyrkii edistämään eliötietojen keruuta ja avointa jakelua määrittelemällä jäsenorganisaatioille suositukset yhtenäisestä aineistopolitiikasta.. Sanastotyö.. Eri lähteistä portaaliin haettavaksi yhdistettävät tiedot..

  Original link path: /esittely.php
  Open archive

 • Title: Lajitietokeskus
  Descriptive info: Lajitiedon keruu sai mittavan rahoituksen.. Suomen ympäristö- ja luonnonvaratiedon hallinta ja käyttö paranevat merkittävästi ympäristötietohanke EnviBasen käynnistyessä ensi vuoden alusta.. Tänään julkistettu hanke suuntaa Suomea uudenlaiseen avoimeen ympäristötiedon hallintaan, käyttöön ja hyödyntämiseen.. Iso osa hanketta on Lajitietokeskus, joka on Suomen luonnon monimuotoisuuden samaan osoitteeseen kokoava verkkopalvelu.. Koko uutinen Luomuksen sivuilla.. Luonnon Tutkija -lehden numerossa 5 / 2012 julkaistu artikkeli lajitietokeskuksesta.. Suomen lajitietokeskus — tehokas ratkaisu tutkimuksen ja hallinnon tietotarpeisiin.. , kirj.. Leif Schulman.. Suomen lajitietokeskuksen käynnistämisseminaari pidettiin perjantaina  ...   tiedot maamme lajistosta kansalaisten ja viranomaisten käyttöön.. Tällä hetkellä olemassa oleva tieto on hajallaan kymmenissä eri organisaatioissa ja sen hankinta on työlästä.. Seminaariin osallistuivat ympäristöhallinnon, tiedeyhteisön ja kansalaisjärjestöjen edustajat.. Seminaarin esitykset:.. Esitys Suomen Lajitietoksekuksen perustamisesta.. Leif Schulman - Mikä on Lajitietokeskus? (pdf).. ja.. ppt-versio.. Leif Schulman - Etenemissuunnitelma (pdf).. Tiedote perustamiskokouksesta.. Lisätietoa:.. Ympäristöneuvos Petri Ahlroth.. Ympäristöministeriö.. petri.. ahlroth[ät]ymparisto.. fi.. p.. 040 1766 307.. www.. ymparisto.. Johtaja Leif Schulman.. Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, Helsingin yliopisto.. leif.. schulman[ät]helsinki.. 09 191 28884.. luomus..

  Original link path: /ajankohtaista.php
  Open archive
 •  

 • Title: Lajitietokeskus
  Descriptive info: Finnish Biodiversity Information Facility in a Nutshell.. The aim of the Finnish Biodiversity Information Facility is to coordinate the collecting, analyzing, reporting and archiving of all kinds of biodiversity related information in Finland.. Participation will be called from both governmental and non-governmental organizations producing or using such data.. Main responsibilities of the Facility will be:.. Maintaining taxonomical information.. Collecting and distributing observational data.. Data-archive.. Maintaining information about people, organizations and their roles.. Coordinating usage of current and historical locality information.. Maintenance of data policies and best practices.. The Finnish Biodiversity information Facility can be established as a virtual organization relying on existing ICT infrastructures, by creating technical interfaces for data sharing  ...   to participate in eshatablishing the Finnish Biodiversity Information Facility as a national virtual organization.. Participating organisations:.. University of Eastern Finland.. University of Helsinki.. University of Oulu.. University of Jyväskylä.. University of Turku.. Åbo Academi.. Academy of Finland.. the Ministry of the Environment.. the Ministry of Agriculture and Forestry.. the Ministry of Education and Culture.. the Ministry of Finance.. Åland Provincial Government.. the Consortium of Natural Resources and Environment Research LYNET.. Finnish Forest Research Institute METLA.. Finnish Environment Institute SYKE.. Finnish Game and Fisheries Research Institute RKTL.. the game administrative body Suomen riistakeskus.. Natural Heritage Services of Metsähallitus.. BirdLife Finland.. the Finnish Association for Nature Conservation.. the CIs forming the SciColl consortium..

  Original link path: /english.php
  Open archive •  


  Archived pages: 4