www.archive-fi-2014.com » FI » N » NATALE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 5 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Natale psykologipalvelut | Etusivu
  Descriptive info: .. Natale psykologipalvelut.. Etusivu.. •.. Palvelut.. Ajanvaraus.. Koulutus ja työkokemus.. Yhteystiedot.. Tervetuloa tutustumaan Natale-psykologipalveluihin!.. Omaan psyykkiseen hyvinvointiin kannattaa panostaa.. Usein riittää läheisten kanssa keskustelu, mutta toisinaan asiat voivat olla siinä määrin solmussa, että kannattaa käyttää ammattiauttajan palveluita.. Psykologi Kaija-Leena Kaijaluoto tarjoaa terapiaa, ryhmiä ja muita palveluita Jyväskylässä sijaitsevalla yksityisvastaanotolla.. Koulutukset ja työnohjaukset  ...   kysy lisää.. Voit varata ajan suoraan tai keskustella ensin arvioiden mikä olisi parasta.. Tarvittaessa palvelen myös iltaisin ja viikonloppuna.. • Yhteystiedot ajanvaraus.. Ajankohtaista.. Lomapäiväkään ei aina takaa, ettei vastoinkäymisiä osu kohdalle.. Ota yhteyttä tarpeen mukaan soittaen tai sähköpostilla ja tiedustele seuraavaa vapaata aikaa.. Palvelut ovat tarjolla pitkin kesää.. Natale © 2009 - 2011..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Natale psykologipalvelut | Palvelut
  Descriptive info: Terapia.. Natale tarjoaa sekä yksilö- että pariterapiaa elämäntilanteisiin, joissa omat neuvot eivät riitä.. Tarvetta terapiaan voi olla esimerkiksi elämän käännekohdissa ja vastoinkäymisissä tai kun masennus, ahdistus tai erilaiset pelot vaivaavat.. Oma tai läheisen sairastuminen taikka omaisen kuolema johtavat monesti ajatukset kriisiin, jota on hyvä käsitellä rauhassa neutraalin ulkopuolisen ammattilaisen kanssa.. Terapiakeskustelussa ammattilaisen kanssa tehdään töitä toivottavien muutosten aikaansaamiseksi.. Asiakkaalle terapia on vaativaa henkistä työstämistä.. Terapeutti vastaa turvallisesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä ja empaattisesta tuesta prosessin edistymisessä.. Toisinaan tilanne helpottuu jo muutamalla terapiakäynnillä.. Joskus elämässä kuormaa on kertynyt enemmän, ja silloin sovitaan pidemmästä terapiasta.. Monet kokevat hyväksi käydä tutulla terapeutilla aina silloin tällöin, kun jokin vaihe tuntuu ylivoimaiselta.. Terapian tapa ja aika sovitaan yhdessä asiakkaan tilanteen ja toiveiden mukaan.. Yhdessä tavoitellaan sitä, että muutos parempaan tapahtuu mahdollisimman pian.. Yksilöterapian hinta on 75 €/1,5 h ja pari tai kaksi perheenjäsentä yhdessä 95 €.. Pariterapia.. Parisuhde on monille aikuisen elämän tärkein ihmissuhde.. Alun perin rakastuminen on avannut kumppanille väylän syvälle minuuteen.. Odotamme parisuhteen olevan aina antoisa ja kykenevä elvyttämään arjen muissa kuormituksissa ryytynyttä tunne-elämäämme.. Kun voimme huonosti parisuhteessa, on aika harkita pariterapiaa.. Usein parit lähtevät liikkeelle vasta akuutissa kriisitilanteessa kun suhteen jatkuvuus on uhattuna.. Kannattaa tulla yksin, jos kumppani ei lähde keskusteluavun piiriin.. Toinen osapuoli voi liittyä mukaan keskusteluihin myöhemmin.. Koska parisuhde on minuutemme oleellinen rakennusaines, eroonkin päädyttäessä on tärkeätä työstää tapahtunutta.. Ensimmäiselle käynnille voi tulla arvioimaan ja kartoittamaan tilannetta, mikä tapa olisi paras.. Käyntejä voi jatkaa vaikka yksi kerrallaan päättäen, mutta niistä voidaan sopia myös pidempi, säännöllinen jatkumo.. Tällöin terapian vaikuttavuus on parempi.. Hinta on 95 €/1½h kerta.. Solmuja parisuhteessa® -parineuvonta.. Ns.. Solmuneuvonta on 8-9 tapaamiskerran jäsennelty työskentelymalli parisuhteen solmujen avaamiseksi.. Malli on kehitetty Parisuhdekeskus Kataja ry:ssä.. Tapaamiskerrat ajoitetaan asiakasparin kanssa yksilöllisesti sovittaen muuhun arkeen.. Toivottavaa on, että tapaamiset ovat noin kahden viikon välein.. Tapaamiset kestäävät kaksi tuntia.. Jokaisella tapaamiskerralla on oma aiheensa, joiden käsittely muodostaa ristiriidan ratkaisuprosessin.. Ensin tarkastellaan kriisin taustaa: miten tähän on tultu? Yhteistä historiaa käsitellään tosiasioiden, tunteiden ja seksuaalisuuden näkökulmista.. Kun pari ymmärtää näitä enemmän, voi suuntautua tulevaisuuden ratkaisemiseen tahtomisen ja yhdessä tehdyn toimintasopimuksen avulla.. Neuvonnan alussa ei tarvitse tietää, jatkuuko yhteinen matka vai ei, vaan juuri sitä työstetään tapaamisissa ja niiden välillä.. Solmuja parisuhteessa® -tapaamisiin kuuluu yksilötehtäviä ja toiminnallisia harjoituksia vuorovaikutustaitojen parantamiseksi.. Pääpaino on kuitenkin keskustelulla.. Kahden tunnin tapaamisten lisäksi aikaa on annettava myös kotona harjoitteluun ja tehtävien tekemiseen yksin sekä pulmien pohtimiseen.. Mitä enemmän itse antautuu asioiden työstämiseen, sitä syvällisempiä vaikutuksia voi odottaa prosessilta.. Solmuneuvontapaketin hinta on 700 - 800 € riippuen tapaamiskertojen määrästä.. Hinta maksetaan kahdessa erässä, 400 € prosessin alkaessa ja loput prosessin puolessa välissä.. 30 €:n materiaalimaksu huomioiden tapaamiskerran hinnaksi solmuprosessissa tulee 85 €/2 h verrattuna normaalin pariterapian hintaan 95 €/1½ h.. Työnohjaus.. Mitä työnohjaus on?.. Työnohjaukseen hakeudutaan yleensä joko omasta tai esimiehen aloitteesta, kun työkuormituksesta selviämiseen tarvitaan uusia keinoja.. Työnohjaus antaa tilaisuuden pohtia työn perustehtävää ja omaa tapaa toteuttaa sitä.. Näin se vahvistaa ohjattavan ammatti-identiteettiä ja varmistaa hänen työnsä laatua.. Mitä enemmän on kyse yksilön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta, sitä perustellumpaa on käydä yksilötyönohjauksessa.. Erityisesti sosiaali-, terveys- ja koulutusaloilla tulisi työnohjauksen olla osa työterveyden ylläpitämistä.. Kun on tarve kehittää tiimihenkeä, työyhteisön yhteneviä työtapoja tai tukea koko yhteisön muutosprosessia tai ratkaista konflikteja, valitaan ryhmätyönohjaus.. Ammatillinen kasvu on olennainen osa  ...   • Läheisen vakava fyysinen tai henkinen sairastuminen.. • Oma sairastuminen.. • Parisuhdekriisi.. • Raskauden keskeytyminen.. • Lapsen kuolema.. • Läheisen itsemurha.. • Muu läheisen kuolema.. • Työttömyys.. Yksilökäynti 75 €/1½ h, pari- tai perhekäynti 95 €/1½ h.. Linkkejä.. Parisuhdekeskus.. kataja ry.. Itsemurhan tehneiden läheiset ry.. Surunauha.. Lapsensa menettäneiden yhdistys.. käpy ry.. Omaiset Mielenterveystyön tukena ry.. Kun saadaan lapsi.. Lapsen odotuksen ja synnytyksen oletetaan olevan pääosin antoisa elämänvaihe.. Lapsen saaminen nostaa kuitenkin pintaan kaikenväriset tunteet, myös aiempien elämänvaiheiden hankalat puolet.. Tällaisia asioita on hyvä käsitellä vastaanotolla.. Lisäksi lapsen saamisen käännekohtaan kytkeytyy usein muutoksia muilla elämänalueilla kuten työn ja kodin vaihdoksia.. Silloin on vaarana kuormittua liikaa ja tilanne voi kriisiytyä.. Kriisien käsitteleminen mahdollisimman nopeasti säästää voimavaroja pitkällä aikavälillä.. Raskausaikana.. Natale tarjoaa synnytysvalmennusta yksilöllisesti, pareille, naisryhmille tai pareista muodostetuille ryhmille.. Ryhmissä käyntikerran hinta on noin 30 €/osallistuja.. Hinta riippuu mm.. osallistujamäärästä ja ryhmän pituudesta.. Synnytyshuolien ja -pelkojen vaivaamille tukea yksilöllisesti tai ns.. Rentukka-ryhmässä.. Terapiaa (ks.. myös Terapia-osio).. • kun odottaja tai puoliso ovat masentuneita.. • kun raskaus on alkanut menetyksen jälkeen tai lapsettomuushoidoilla.. • kun edellinen synnytys oli traumaattinen.. • kun parisuhde on kriisissä.. 1½ h käynnin hinta 75 €/yksilö ja 95 €/pari.. Vauvan synnyttyä.. Imetystukea vastaanotolla tai kotikäyntinä, hinta 65 €/1½ + matkat.. myös Terapiaosio).. • kun masennus tai unihäiriöt kuormittavat.. • kun tuntee häiritsevän voimakasta uupumusta.. • kun synnytyskokemus oli traumaattinen.. Vauvahieronnan ohjaus.. Yksilöllisesti perheelle tai ryhmässä.. Molemmat vanhemmat mielellään mukaan.. Idea: kerää ystäväpiiristäsi tai naapurustosta vauvaperheet kotiisi ryhmäohjaukseen, jolloin saat alennusta omaan osuuteesi.. Hinta 3-6 vauvan ryhmässä 30 €/vauva.. Linkit.. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.. www.. mll.. fi.. Väestöliitto.. vaestoliitto.. Keski-Suomen ensi- ja turvakoti.. ksetu.. Suomen Monikkoperheet.. suomenmonikkoperheet.. Imetyksen tuki ry.. imetys.. Aktiivinen Synnytys.. aktiivinensynnytys.. Tietoa synnyttäjälle.. ksshp.. ,.. synnytysyksikkö.. Kun lasta ei kuulu.. Kun lasta ei yrityksistä huolimatta ala kuulua,on tavallista hakeutua lääketieteellisen avun piiriin vasta pitkän ajan kuluttua.. Henkistä tukea parit hakevat vasta monien tutkimuksissa ja hoidoissa koettujen vastoinkäymisten jälkeen.. Terapiakäynnit hyödyttäisivät kuitenkin jo alkuvaiheissa, kun lapsettomuus on vasta mahdollinen uhka.. Käynneillä työstetään mm.. pelkoja niin, että pari vapautuu tekemään hoitoprosessin ja oman perhetulevaisuuden vaatimia ratkaisuja.. Lapsettomuudessa koetaan samanaikaisesti sekä toistuvia menetyksiä, että yritetään ratkaista yhä uudelleen, mitä ja milloin halutaan seuraavaksi.. Ratkaisujen harkitseminen kysyy voimavaroja, jotka voivat olla vähissä.. Tässä tilanteessa on hyvä saada tukea aiheeseen pitkään perehtyneeltä asiantuntijalta.. Terapeuttisessa keskustelussa kartoitetaan kokonaiselämäntilanne eri ratkaisuvaihtoehtoja miettien, joko yksin tai parina.. Tuki hedelmöityshoitojen aikana.. Hedelmöityshoitoprosessissa on monia käänteitä: johtopäätökset tutkimustuloksista, mitä hoitomuotoja halutaan valita, mitä merkitsee tarve käyttää lahjasukusoluhoitoja jne.. Terapiasta hyötyy myös hoitovaiheen päätyttyä, kun siirrytään joko adoptio- sijaisvanhemmuus- tai kahden elämisen vaiheeseen.. Hinta 1½ tunnin käynnistä 75 €/yksilö ja 95 €/pari.. Alennus pidemmästä terapiasta ja Simpukkayhdistyksen jäsenille 5 €/kerta.. Hedelmöityshoitolain edellyttämä lahjasukusoluneuvonta.. • pareille, joilla ei ole toisen puolison tai molempien sukusoluja.. • naispareille.. • yksin hoitoihin hakeutuville.. Hinta parit 2 käyntiä á 95 €/2 h ja yksilöt 2 käyntiä á 80 €/2 h.. Jotkut klinikat edellyttävät lausuntoa.. Lausunnon hinta on 75 €.. Vertaistukiryhmät.. • hedelmöityshoidoissa käyville.. • sijaisvanhemmuutta harkitseville.. • adoptiota harkitseville.. Vertaistukiryhmissä hinta on noin 30 €/kerta/osallistuja, hinta riippuu mm.. Lapsettomien yhdistys.. Simpukka ry.. Hedelmöityshoitolaki.. Jyväskylän kaupungin.. perhesuunnitteluneuvola.. Lapsettomuusklinikka.. In-tiimi.. Adoptioperheet ry.. Sijaisvanhemmaksi.. ryhtymistä harkitsevat.. Minustako.. perhehoitaja?.. Adoptioprosessista, sijais- ja tukiperheistä.. Kansainvälinen.. adoptio ja kummitoiminta.. Muistelupaokka.. Hietakehto.. Jyväskylässä.. Natale © 2009..

  Original link path: /palvelut.html
  Open archive

 • Title: Natale | Yhteydenotto
  Descriptive info: Voit varata aikaa puhelimella (040-508 2656) tai.. sähköpostilla.. kertoen sinulle sopivat ajankohdat.. Puhelimella minua voi tavoitella klo 8.. 00-20.. 00, mieluiten aamupäivällä.. Vastaajaan jätettyihin viesteihin pyrin vastaamaan saman päivän aikana.. Sähköpostiani seuraan päivittäin ja yleensä vastaan viesteihin vuorokauden sisällä.. Palvelen myös iltaisin ja viikonloppuisin.. Hinnat.. Palvelujen hinnat löytyvät kunkin palvelun esittelyn yhteydestä.. Ensimmäisellä käynnillä peritään 5 € toimistomaksua.. Klo 16 jälkeen alkaviin aikoihin tulee  ...   €:n viikonloppulisä.. Hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa, koska olen terveydenhuollon ammattilainen.. Alennusta voi kysyä mm.. pidemmästä terapiasta.. Tiettyjen vertaistukea antavien yhdistysten jäsenet saavat alennusta 5 €/kerta.. Ajanvarauksen peruminen.. Jos sinulla on tarve perua ajanvaraus, tee se viimeistään vuorokausi ennen varaamaasi aikaa.. Muussa tapauksessa peritään 30 €, ellet voi osoittaa, että este johtuu sairaudesta.. Ilmoita myöhäisestä peruutuksesta mieluiten soittaen tai tekstiviestillä.. Peruuttamattomasta ajasta peritään koko maksu..

  Original link path: /ajanvaraus.html
  Open archive
 •  

 • Title: Natale psykologipalvelut | Palvelut
  Descriptive info: Koulutus.. Ylioppilas 1974.. Turun yliopisto pääaineena kasvatustiede vuodesta 1974 ja psykologia vuodesta 1975.. Kasvatustieteen laudatur 1981.. Osallistuminen seminaareihin, Family Guidance Clinic Cambridge, 1980-82.. Psykologi, valtiotieteen maisteri, Turun yliopisto 10.. 7.. 1987.. Laillistettu psykologi.. Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen strategiat –kurssi Jyväskylän yliopisto, terveystieteen laitos, 1993.. Yrittäjä-Aura opinnot, Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus, kevät 1993.. Työnohjaajakoulutus, Sosiaalipedagoginen keskus, 1992 -94.. Ohjannan ja neuvonnan kehittäminen –opinnot, JY, 1996.. WHO-Unicef imetysohjauksen kouluttajakoulutus 1996.. Kriisityön opinnot, JAMK, 1998 -99.. Monikulttuurisuusopinnot, Jyväskylän yliopisto, 1998.. Yleisiä yhteiskunnallisia ja sosiaali- ja terveydenhuollon seminaareja.. Solmuja parisuhteessa –neuvojakoulutus, Parisuhdekeskus Kataja, 2009-2010.. Kouluttautumista noin 10 päivää vuodessa, esim.. v.. 2010 lapsettomuus- ja parisuhdealan seminaareja sekä psykologipäivät.. Työkokemus.. Paluu kokoaikaiseksi ammatinharjoittajaksi 2008.. STM:n rahoittaman Jyväskylän kaupungin Neuvola Plus –hankkeen projektipäällikkö 1.. 9.. 2006-20.. 3.. 2008.. Harjoittelu Keski-Suomen keskussairaalan naistentautien poliklinikalla, 2kk, 2006.. Projektipäällikkö Lapsettomien tuki ry:n valtakunnallisessa Simpukka-projektissa, jossa kehitettiin psykososiaalisia palveluja  ...   Psykologian ja perhekasvatuksen tuntiopettajana eri oppilaitoksissa Jyväskylässä 1985- 1988.. Psykologiharjoittelu Turun terveyskeskuksessa syksyllä 1982.. Ennen opiskelun alkamista ja opiskeluaikana kesätöissä lomakodissa, lastenkodissa ja mielisairaaloissa.. Muuta.. Opiskelemaan Turkuun 1974.. Avioliitto 1977.. Cambridgessa, Englannissa 1980 - 1982.. Muuto Jyväskylään 1985.. Lapset 1982, 1987 ja 1988.. Kaupunginvaltuutettu 1997 - 2008.. Kaupunginhallituksen jäsen 2001 - 2004.. Taidenäyttelyn kokoaminen ja organisointi yhdessä Jyväskylän Taidemuseon kanssa vuonna 2008 nimellä Syntyy – ei synny.. Teosten teemoina olivat synnytys, imetys, lapsen kuolema ja lapsettomuus.. Näyttelyaika oli 17.. -26.. 10.. Näyttelyn yhteydessä järjestettiin taideterapiaryhmiä lapsettomuuden ja lapsen menetyksen kokeneille.. Olen tehnyt paljon vapaaehtoistyötä eri yhdistyksissä, esimerkiksi toimin puheenjohtajana Omaiset Mielenterveystyön Tukena Keski-Suomi ry:ssä vuosina 2009-2011.. Lomat ovat usein kuluneet kodin ja mökin kunnostustöissä.. Kesäisin on onni saada kädet multaan ja istuttaa tai kylvää jotain, mitä syksyllä voi ihailla ja korjata.. Isoäitinä olo vuodesta 2009 lähtien on ollut antoisaa..

  Original link path: /koulutus.html
  Open archive

 • Title: Natale | Yhteydenotto
  Descriptive info: Kaija-Leena Kaijaluoto.. Vapaudenkatu 79 B 14.. 40520 Jyväskylä.. p.. 040 508 2656.. s-posti.. natale(at)natale.. Pihassa on käytettävissänne autopaikka.. Kartta.. Katso suurempi kartta..

  Original link path: /yhteystiedot.html
  Open archive •  


  Archived pages: 5