www.archive-fi-2014.com » FI » R » RUBINSTEINCONSULTING

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 15 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Precedo Consulting - Etusivu
  Descriptive info: .. Palvelut.. Ylin johto ja myynti.. Kohti huippumyyntiorganisaatiota.. Myyntiorganisaation auditointi.. Myyntitaitojen kehittäminen.. Myynnin johtaminen ja coaching.. Asiakaspalvelu- ja tuoteorganisaatio osana myyntiä.. Myynnin rekrytoinnin ja suorituskyvyn johtamisen uusi taso: Precedo Performance.. Yritys.. Seniorkonsultit.. Uramahdollisuudet.. Etusivu.. In English.. Myynti johtoryhmän agendalle? Miltä agendan tulisi näyttää?.. Huippuluokan myynnin johtaminen edellyttää koko yrityksen johtoryhmältä hyvää kokonaisymmärrystä niistä avaintekijöistä, jotka vaikuttavat myyntiorganisaation tehokkuuteen ja toisaalta työvälineitä, joilla organisaatio kykenee objektiivisesti analysoimaan ja mittaamaan toimintansa tehokkuutta ja laatua.. Lue lisää.. Muutoksen johtaminen myyntiorganisaatiossa.. Muutos asettaa huikeita vaatimuksia myynti- ja HR-johdolle tunnistaa organisaationsa myynnilliset kyvykkyydet, sijoittaa myyntihenkilöt myyntiosaamistaan vastaaviin tehtäviin ja coachata ja kehittää heitä kohti konsultatiivista myyntitoimintaa.. Useimmissa organisaatiossa  ...   taso.. Kertovatko myyntitiimin hyvät myyntitulokset hyvästä myynnin johtamisesta? Voidaanko myynnin johtamisen tehokkuutta mitata? Mistä tunnistamme huippuluokan myynnin johtajan? Mitä huippuluokan myynnin johtajat tekevät eri tavalla kuin keskivertosuorittajat? Mikä tekee coachingin onnistumisen niin vaikeaksi nimenomaan myyntiorganisaatiossa?.. Myynnillisten kyvykkyyksien mittaaminen ja myynnin coachingin uusi taso.. "Emme pysty tällä hetkellä objektiivisesti analysoimaan myyntihenkilöidemme myynnillisiä taitoja.. Olemme pohtineet, mitkä itse asiassa ovat niitä konkreettisia taitoja ja asioita, joita meidän tulisi mitata? Mitkä tekijät korreloivat vaativassa myyntityössä menestymisessä?".. Myynnin rekrytoinnin ja suorituskyvyn johtamisen uusi taso.. Siirry.. www.. precedoperformance.. fi.. Keilaranta 1 (8.. 7.. 2014 lähtien), 02150 Espoo, Finland, Tel.. +358 (0)50 597 3528, etunimi.. sukunimi@precedo.. web analytics.. by IWEBTrack..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Precedo Consulting - ratkaisumyynti, myynnin johtaminen, myynnin coaching, myynnin valmennus
  Descriptive info: Palvelut.. YLIN JOHTO JA MYYNTI.. ”Tuotantoa, logistiikkaa ja tuotekehitystä osaamme johtaa, mutta myynti on kuin musta aukko”.. KOHTI HUIPPUMYYNTIORGANISAATIOTA.. Huippumyyntiorganisaatiossa tarvitaan neljän elementin välinen hyvä tasapaino.. MYYNTIORGANISAATION AUDITOINTI.. Myyntiorganisaatiosi suhteessa huippumyyntiorganisaatioon.. MYYNTITAITOJEN KEHITTÄMINEN.. Erotamme huippumyyjille tyypilliset toimintatavat, jotka erottavat heidät keskiverto-osaajista.. MYYNNIN JOHTAMINEN JA COACHING.. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on menestyksellisen myynnin johtamisen mallin luominen.. ASIAKASPALVELU- JA TUOTEORGANISAATIO OSANA MYYNTIÄ.. Huippumyyntiorganisaatiot hyödyntävät myös asiakaspalvelu- ja tuoteorganisaatioiden osaamisen.. MYYNNIN REKRYTOINNIN JA SUORITUSKYVYN JOHTAMISEN UUSI TASO..

  Original link path: /palvelut.php?lang=fi
  Open archive

 • Title: Precedo Consulting - Ylin johto ja myynti
  Descriptive info: Seuraavassa muutamia kommentteja, joita tapaamamme toimitusjohtajat ovat tapaamisissamme todenneet:.. ”Jos Saksan myyntiorganisaatiossani olisi 100 myyntihenkilön sijasta 50 myyntihenkilöä.. Laskisiko myyntimme, pysyisikö se samalla tasolla vai voisiko se jopa nousta?”.. ”Tuotantoa, logistiikkaa ja tuotekehitystä osaamme johtaa, mutta myynti on kuin musta aukko, siihen on todella vaikea päästä kiinni.. Samanaikaisesti myynti on se osa organisaatiota, jolla on yksi keskeisimpiä rooleja liiketoimintamme ennustettavuudessa.. ”.. ”Myynti-ihmisemme kertovat, että pitkäaikaiset henkilösuhteet ratkaisevat saammeko kauppoja.. Tuntuu kuitenkin siltä, että asiakkaiden ostaminen ammattimaistuu koko ajan.. Onko niin, että pelkäämme koskea myyntiorganisaatiomme rakenteisiin?”.. ”Meiltä puuttuu yhteinen kieli tuote-, huolto- ja myyntiorganisaatioiden väliltä.. Emme ole pystyneet valjastamaan koko  ...   ja määrää?”.. ”Asiakkaidemme tyytyväisyys ja myyntiorganisaatiomme osaaminen ovat niitä asioita, jotka ennustavat tulevaa kassavirtaamme.. Asiakastyytyväisyystutkimuksemme ovat kuitenkin vain puuduttavia lukuja, ne eivät kerro meille, miten meidän tulisi toimintaamme kehittää.. Olemme panostaneet myyntikursseihin, mutta emme pysty mittaamaan ja seuraamaan myyntihenkilöidemme ratkaisumyyntitaitojen kehittymistä.. ”Toimitusjohtajana minut pyydetään usein tärkeisiin loppuneuvotteluihin.. Joudun miettimään, mikä on se arvo, mitä voin neuvotteluissa omalle tiimilleni antaa: isompi mandaatti antaa myönnytyksiä? asiakkaan kokema arvostus? Pitäisikö minun olla huippuneuvottelija?”.. Precedo Consulting auttaa johtoryhmiä rakentamaan maailmanluokan myyntiorganisaation ja varmistamaan, että johtoryhmällä on konkreettinen polku ja selkeät mittarit tavoitteen toteutumisen seurantaan.. Autamme asiakkaitamme tuomaan myynnin konkreettiseksi osaksi yrityksen ylimmän johdon toimintaa..

  Original link path: /ylinjohto.php?lang=fi
  Open archive
 •  

 • Title: Precedo Consulting - Huippiorganisaation elementit
  Descriptive info: Huippumyyntiorganisaation elementit.. Huippumyyntiorganisaatiossa tarvitaan neljän elementin välinen hyvä tasapaino:.. myynnin strategia.. myynnin prosessi.. myyntihenkilöiden taidot.. myynnin mittarit.. Huippumyyntiorganisaatiot kykenevät varmistamaan, että yritys tuottaa eri asiakasryhmilleen niiden odottamaa arvoa.. Samalla myynti osaa konkretisoida yrityksen tuottaman arvon asiakkailleen niin hyvin, että siitä saadaan kilpailijoita parempi hinta.. Asiakaspalvelulla on samalla tärkeä rooli asiakastyytyväisyyden parantamisessa ja ylläpitämisessä.. Silloin, kun yritys näkee korkean asiakastyytyväisyyden tärkeänä tekijänä asiakasosuuden kasvattamisessa, yritys varustaa myös asiakaspalvelu- organisaatiot kilpailijoihin nähden ylivoimaisilla taidoilla.. Precedo Consulting on auttanut viimeisen viiden vuoden aikana yli 25 merkittävää kansainvälistä IT- ja teollisuusyrityksen myyntiorganisaatiota tässä muutosprosessissa.. Nämä myyntiorganisaatiot tekevät vaativaa myyntitoimintaa globaaleilla markkinoilla..  ...   vaativaan ratkaisumyyntiin.. Kokemuksemme perusteella vaativaa myyntityötä tekevän myyntiorganisaation kaksitoista tyypillisintä haastetta ovat:.. Ovatko asiakkaat, joiden kanssa haluatte tehdä kauppaa, selkeästi määritelty?.. Onko segmentointimallinne liian vaikea käytännössä toteutettavaksi?.. Tiedättekö, miten asiakkaanne segmentoivat teidät?.. Ovatko omat investointinne asiakassuhteeseen samalla tasolla kuin asiakkaan investoinnit teihin?.. Onko myynnin prosessikuvauksenne riittävän yksinkertainen?.. Keskittyykö myyntiprosessinne asiakkaaseen ja tuottaako se arvoa asiakkaalle?.. Auttavatko myynnin ohjaustyökalut myyjiäsi ja ovatko ne riittävän yksinkertaisia?.. Pystytkö objektiivisesti mittaamaan myyntiorganisaatiosi myyntitaidot?.. Pystytkö mitattavasti seuraamaan myyjien myyntitaitojen kehittymistä?.. Keskitytkö kehittämään ja kouluttamaan vaativassa myyntityössä tarvittavia olennaisia taitoja?.. Pystyvätkö myynnin esimiehesi mittaamaan myyntitapahtumien laatua?.. Pystytkö mittaamaan, mitä arvoa myyjäsi tuottavat asiakkaille?..

  Original link path: /elementit.php?lang=fi
  Open archive

 • Title: Precedo Consulting - Myyntiorganisaation auditointi
  Descriptive info: Precedo Consulting Oy:n myynnin osaamisen arviointiratkaisut perustuvat osaamiseemme kansainvälisten isojen myyntiorganisaatioiden kehittämisestä.. Yhteistyössä johtavan HR-palveluita tuottavan HRworkbench Ltd:n kanssa voimme tarjota kattavat HR-palvelut myyntihenkilöstön arviointiin liittyviin tarpeisiin.. Myynnin 360-analyysi.. Precedo Consultingin Myynnin 360-analyysi keskittyy mittaamaan niitä olennaisia myyntitaidon osa-alueita, jotka korreloivat kaikkein voimakkaimmin vaativassa myyntitoiminnassa menestymisessä.. Se kykenee pureutumaan itse myyntiprosessiin ja kompetensseihin.. Myynnin 360 on nopea, tehokas ja kustannuksiltaan ylivertainen tapa arvioida sekä yksilön että organisaation haasteet myynnin taitojen ja tekemisen kannalta.. Precedo Consultingin Myynnin 360-analyysi on tarkoitettu sekä myynnissä vähemmän aikaa toimineiden että kokeneiden myyntipäälliköiden kehitys- ja urasuunnittelutarpeita varten.. Organisaation tasolla analyysi antaa läpileikkauksen kaikista myynnin osa-alueista ja tärkeimmistä kehittämiskohteista luoden vahvan pohjan kohdennettujen kehittämistoimenpiteiden suunnittelulle ja toteutukselle.. Myynnin 360 luo hyvän perustan myynnin coaching-toiminnalle, koska myyjien taitojen arviointi linkitetään vaativan myyntitoiminnan prosessiin.. Esimiehet saavat näin mahdollisuuden antaa  ...   prosessina nostamaan avainasiakassuhteensa uudelle tasolle.. Indeksimittauksen tavoitteena on säännöllisin väliajoin selvittää, millaisena asiakkaat kokevat yritykseltä saamansa palvelun ja kuinka palvelukokemus kehittyy prosessin myötä.. CI-indeksi tuottaa tarkkaa tietoa siitä, missä on jo onnistuttu ja missä on asiakkaan mielestä toivomisen varaa.. Palaute auttaa asiakastiimiä keskittymään asiakkaan kannalta oikeiden asioiden parantamiseen.. Customers`Voice.. Customers’ Voice on syvähaastattelumenetelmä, jonka painottuu on syvän laadullisen tiedon keräämiseen ja analysointiin.. Syyt asiakkaiden näkemyksiin ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin itse mielipiteet: mitä on muutettava tai korjattava, jotta asiakkaiden tyytyväisyys ja uskollisuus paranisivat? Millaiset rationaaliset ja emotionaaliset tekijät ohjaavat asiakkaiden valintoja ja ostokäyttäytymistä? Olemme vuodesta 1987 asti toteuttaneet yli 5.. 000 syvädialogia Euroopassa lähes kaikilla toimialoilla ja hioneet toimintatapamme huippuunsa.. Customers’ Voice menetelmämme tuottaa kerta toisensa jälkeen asiakkaillemme merkittäviä oivalluksia mm.. uusien palveluiden kehittämisessä, myyntiorganisaation kehittämisessä ja potentiaalisten kilpailuetutekijöiden tunnistamisessa..

  Original link path: /auditointi.php?lang=fi
  Open archive

 • Title: Precedo Consulting - Myyntitaitojen kehittäminen
  Descriptive info: Precedo Consulting edustaa Suomessa yksinoikeudella Huthwaite Internationalia, yhtä maailman johtavista myynnin koulutusorganisaatioista.. Huthwaiten ainutlaatuinen vahvuus muodostuu kolmesta tekijästä:.. tutkimustyö, jota Huthwaite on tehnyt myynnin tehokkuuden parantamiseksi yli 30 vuotta.. mitattavat tulokset myyntitaitojen kehittämisessä.. kattava kansainvälinen toimittajaverkosto, jonka avulla pystymme tarjoamaan koulutukset yli 30 eri kielellä varmistaen että jokainen osallistuja saa suurimman mahdollisen hyödyn osallistuessaan valmennukseen äidinkielellään.. Huthwaiten tutkimustietokanta käsittää yli 40 000 todellista myyntitapahtumaa yli 30 vuoden ajalta.. Niiden avulla olemme pystyneet erottelemaan ja dokumentoimaan ne huippumyyjille tyypilliset toimintatavat, jotka erottavat heidät keskiverto-osaajista.. Tutkimus on jatkuvaa ja sen painopiste keskittyy kolmelle osa-alueelle:.. miten menestyvät myyjät jakavat aikansa eri tehtäviensä välillä?.. mihin asioihin he keskittyvät?.. kuinka he käyttäytyvät saavuttaakseen menestyksen?.. Myyntitehokkuuteen ratkaisevasti vaikuttavista taidoista suurin osa on interaktiivisia.. Kun ihmiset myyvät, neuvottelevat tai pitävät esityksiä, he kommunikoivat.. Tiedämme, että jotkut kommunikoivat paremmin kuin toiset.. Kysymys, johon yleensä on vaikea vastata, kuuluu: mitä nämä paremmin menestyvät ihmiset konkreettisesti tekevät eri tavalla kuin muut? Mikä tekee heistä tehokkaampia?.. Olemme erotelleet ja dokumentoineet ne avaintaidot, jotka parantavat tehokkuutta vaativaan  ...   todellisilta myyntikäynneiltä kirjataksemme myyjien nykyisen taitotason, käyntien tulokset ja asiakkaiden reaktiot.. Tämä toimii perustasona, johon vertaamalla koulutuksen onnistumista voidaan mitata.. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden tarjota tarkasti ihmisten taitovaatimusten mukaisesti räätälöidyt koulutusmallit.. Mittaa tuloksia koulutuksen aikana.. Koulutuksissa käytämme harjoituksia, casejä, ja roolipelejä välineinä, joiden avulla osallistujat voivat sekä harjoitella että saada objektiivista palautetta.. Pystymme näin mittaamaan osallistujien taitoja koulutuksen eri vaiheissa, mikä mahdollistaa yksilöllisen keskittymisen niihin taitoihin, joiden oppimiselle on suurin tarve.. Osallistujat saavat myös selkeän profiilin taidoistaan, mikä auttaa taitojen kehittämisessä ja vahvistamisessa myös koulutuksen jälkeen.. Mittaa tuloksia koulutuksen jälkeen.. Koulutuksen jälkeen organisaation omat esimiehet voidaan valjastaa tarjoamaan osallistujille mahdollisuus jatkuvaan valmennukseen ja taitojen vahvistamiseen.. Osana tätä prosessia esimiehet keräävät tietoa myyntikäynneiltä, jolloin voidaan mitata tuloksia ja meneillään olevaa taitojen muutosta, osoittaa miten valmennus toimii ja mitata, miten asiakkaat reagoivat uuteen lähestymistapaan.. Tulosten mittaaminen.. Vaikutus tulokseen (lisääntynyt myynti, parantunut kate) voidaan mitata ja osoittaa siten, missä määrin muuttunut taitotaso on omalta osaltaan vaikuttanut parantuneeseen myyntitulokseen.. Tämä on toteutettavissa myös extranet-pohjaista myynnin laadullisen seurannan työkalua, SMARTia hyödyntäen..

  Original link path: /myyntitaidot.php?lang=fi
  Open archive

 • Title: Precedo Consulting - Myynnin johtaminen ja coaching
  Descriptive info: Yksi tärkeimmistä tehtävistämme Precedo Consultingissa on menestyksellisen myynnin johtamisen mallin luominen.. Kokemuksemme perusteella voidaan todeta, että huippumyyntiorganisaatioissa vallitsee hyvä tasapaino neljän avaintekijän – myynnin strategian, myynnin prosessin, myyntitaitojen ja myynnin mittareiden – kesken.. Myyntijohdon yksi tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa, että edellä mainitut tekijät on selkeästi määritelty ja ne ovat keskenään hyvin tasapainossa.. Yksi suurimmista eroista tuloksiltaan parhaiden myynnin johtajien ja keskivertosuorittajien välillä on se, että parhaiten menestyvät myynnin johtajat ovat erinomaisia myyntihenkilöiden ja myyntiorganisaation valmentajia/coacheja.. Mitä coachaaminen sitten käytännössä tarkoittaa myyntiorganisaatiossa?.. Käsityksemme mukaan myynnin coachaaminen merkitsee pohjimmiltaan myyntihenkilöiden tukemista myyntihankkeiden ja asiakkuuksien voittamiseksi.. Pidemmällä aikavälillä coachaamisen  ...   usein kauaksi toivotuista.. Coaching toiminta myyntiorganisaatiossa voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: strategiseen ja myyntihenkilöiden myyntitaitojen kehittämiseen.. Vaativassa myyntitoiminnassa, jossa myyntityön laatu on tärkeää, molemmat ovat yhtä tärkeitä, tosin hyvin erilaisia.. Myynnin coaching toiminnan onnistumisessa olennaista on myyntihenkilölle annettavan palautteen laatu.. Kokemuksemme mukaan toimivan myynnin coaching kulttuurin perusedellytykset ovat:.. Myyntihenkilöillä ja myynnin johtajalla on yhteinen ymmärrys siitä, miltä näyttää hyvä myyntisuoritus?.. Myynnin johtajalla on riittävät taidot myyntihenkilöiden myyntitaitojen objektiiviseen mittaukseen ja arviointiin.. Myyntijohtajalla on hyvät valmiudet antaa palautetta erilaisille myyntihenkilöille tavalla, joka myyntihenkilöiden on helppo vastaanottaa.. Precedo Consulting on auttanut asiakasorganisaatioitansa rakentamaan erinomaisia tuloksia tuovan myynnin coaching toimintamallin..

  Original link path: /coaching.php?lang=fi
  Open archive

 • Title: Precedo Consulting - Asiakaspalvelu- ja tuoteorganisaatio osana myyntiorganisaatiota
  Descriptive info: Asiakaspalvelu- ja tuoteorganisaatiot voivat parhaimmillaan luoda asiakkaalle merkittävän osan tämän kokemasta arvosta ja saaden samalla aikaan jatkuvaa lisämyyntiä.. Tämä edellyttää kuitenkin, että asiakaspalveluorganisaation ja tuoteorganisaation osaamisen sekä prosessin kehittämiseen panostetaan riittävästi.. Asiakaspalvelu- ja tuoteorganisaatioiden tietämys asiakkaan tilanteesta ja tarpeista mahdollistaa oikeiden ratkaisujen tarjoamisen asiakkaille.. Asiakaspalvelun rooliin kuuluu luonnostaan tiivis kontakti asiakkaaseen ja sen hyödyntäminen osana myyntiorganisaatiota on strategisesti merkittävä mahdollisuus yritykselle.. Precedo Consulting on toiminut asiakkaidensa asiakaspalvelu- ja tuoteorganisaatioiden ja asiakastyytyväisyyden kehittämisessä perustamisestaan, vuodesta 1987 lähtien.. Huippumyyntiorganisaatiot pystyvät hyödyntämään myös asiakaspalvelu- ja tuoteorganisaatioiden osaamisen osana strategiaansa..

  Original link path: /asiakaspalvelu.php?lang=fi
  Open archive

 • Title: Precedo Consulting - Tarina
  Descriptive info: Precedo Consulting: tarina.. Precedo Consulting on myynti- ja asiakaspalveluorganisaatioiden strateginen kehittäjä.. Osaaminen perustuu syvään ymmärrykseen yritysasiakkaiden ostokäyttäytymisestä ja kykyyn tunnistaa niissä odotettavissa olevat muutokset.. Precedo Consulting luo maailmanluokan myyntiorganisaatioita suurimpiin suomalaisiin teollisuus-, ict-, ja asiantuntijayrityksiin antaen niille konkreettiset välineet myynnin kokonaisvaltaiseen uudelleenrakentamiseen strategian, prosessin, taitojen, mittareiden ja johtamisen alueilla.. Yhtiö perustettiin vuonna 1987 nimellä Rubinstein Consulting, kun yrityksillä oli tarve vahvistaa toiminnallista laatua ja asiakasläheisyyttä.. Vuonna 2002 alkoi yhteistyö yli 30 maassa  ...   kanssa antaa Precedo Consultingin käyttöön maailman laajimman myynnin tutkimustietokannan, joka kattaa yli 40 000 analysoitua myyntitapahtumaa ja neuvottelutilannetta.. Vuonna 2008 myyntiorganisaatioiden jäsenten kyvykkyyksien tunnistamista ja arviointia varten luotiin ainutlaatuinen Myynnin 360 –analyysi.. Se kiteyttää myyntiosaamisen kahdeksaan menestyksen kannalta ratkaisevaan ydinkompetenssiin.. Samana vuonna alkoi yhteistyö HRworkbench Ltd:n kanssa online-työkalujen tarjoamiseksi osaamisen johtamiseen.. Nimi muutettiin Precedo Consultingiksi vuonna 2009 yhtiön siirryttyä kokonaan johtavien konsulttien omistukseen.. Nimi kuvaa konsulttitiimin tahtoa toimia tulevaisuudessakin edelläkävijänä myyntiorganisaatioiden strategisessa kehittämisessä..

  Original link path: /yritys.php?lang=fi
  Open archive

 • Title: Precedo Consulting - Seniorkonsultit
  Descriptive info: Marko Hänninen.. toimitusjohtaja.. gsm 050-597 3528.. marko.. hanninen@precedo.. Markku Selander.. gsm 0400-580 453.. markku.. selander@precedo.. Teemu Teppo.. gsm 045-6361296.. teemu.. teppo@precedo.. Niklas Spångberg.. gsm 050-559 2945.. niklas.. spangberg@precedo.. Hannu Tynjälä.. gsm 0400-507 567.. hannu.. tynjala@precedo..

  Original link path: /senior.php?lang=fi
  Open archive

 • Title: Precedo Consulting - Etsimme vahvistuksia huipputiimiimme
  Descriptive info: Etsimme vahvistuksia huipputiimiimme:.. Seniorkonsultteja.. Työtehtäviisi kuuluvat konsultti- ja kehittämispalveluiden myynti ja toteuttaminen.. Olet huippuyksilö, jolla on analyyttinen ja tehokas ote työhön.. Sinulla on hyvä kokemus myynnin johtamisesta sekä asiakkuuksien avaamisesta ja kehittämisestä.. Haluat kehittyä huipuksi konsulttialalla.. Edellytämme hyvää suullista ja kirjallista englanninkielen taitoa, koska suuri osa projekteistamme toteutetaan englannin kielellä.. Muiden eurooppalaisten kielten hyvästä hallinnasta on etua.. Tarjoamme Sinulle mahdollisuuden toimia isojen suomalaisyritysten konsultoinnissa ja kehittää itseäsi liike-elämän näköalapaikalla.. Hyvillä tuloksilla Sinulla on mahdollisuus erinomaiseen ansiotasoon.. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä toimitusjohtaja Marko Hänniseen, Puh.. (09) 4391 2012, gsm 050-597 3528 tai lähetä lähetä hakemus osoitteeseen jobs@precedo..

  Original link path: /ura.php?lang=fi
  Open archive •  


  Archived pages: 15