www.archive-fi-2014.com » FI » S » STELLARQ

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 31 . Archive date: 2014-08.

 • Title: StellarQ | Etusivu
  Descriptive info: .. suomeksi.. |.. in english.. Etusivu.. Kumppanit.. Palvelut.. Tiedotteet.. Vastuullisuus.. Yritys.. Yhteystiedot.. Clinics.. Helppokäyttöistä ja reaaliaikaista hoidonseurantaa.. Society.. Täsmällistä tietoa jäsenten elämänlaadun parantamiseksi.. Athletic.. Turvallista ja pitkäaikaista tietoa urheilijan parhaaksi.. Pharma.. Luotettavaa tutkimustietoa päätöksenteon tueksi.. Turvallista ja käyttäjäystävällistä terveystiedon hallintaa.. Tuotteita ammattilaisille, potilaille, potilasjärjestöille sekä lääketeollisuudelle.. Käytttäjäystävälliset ja innovatiiviset SQ -Palvelut kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa.. Käyttäjäkokemus, ketterät kehitysmenetelmät ja työskentely tiiviisti ja joustavasti asiakkaidemme kanssa on keskeinen arvomme.. Asiakkaitamme ovat terveydenhuollon ammattilaiset, potilaat, potilasjärjestöt sekä lääketeollisuusyritykset.. Käyttäjäkokemus on keskeinen arvomme.. Visio paremmasta terveystiedon hallinnasta ohjaa StellarQ:n henkilökuntaa.. Tämä onnistuu panostamalla käyttäjäkokemukseen.. SQ -palveluissa käyttöliittymät on suunniteltu siten että ne tukevat terveydenhuollon ammattilaisten tehokasta työskentelyä.. Kehitystyömme pohjana on asiakkaiden työn erityispiirteiden ja terveydenhuollon prosessien tunteminen.. Palveluissamme on kiinnitetty erityistä huomiota nopeuteen, helppokäyttöisyyteen ja siihen että ohjelmistot ovat käytettävissä myös kannettavilla laitteilla ja kosketusnäyttöjä hyödyntäen.. Pyrimme eliminoimaan prosessit jotka johtavat kaksoiskirjaamiseen.. Reaaliaikaista hoidonseurantaa resurssien kohdentaminen, potilas aktiivisena toimijana.. Palveluissamme terveydenhuollon ammattilainen saa reaaliaikaista tietoa potilaastaan ja hän pystyy vertaamaan tietoja tunnistamattomaan vertailuaineistoon.. Tuotteemme on suunniteltu motivoimaan käyttäjää tiedon tuottamiseen.. SQ -palvelut auttavat terveydenhuollon yksikköä kohdentamaan lääkäri- ja hoitajakäynnit  ...   toteutumista terveydenhuollon perusyksiköissä.. Kokonaistilanteen hallinta kohti kansallisia ja reaaliaikaisia laatutietokantoja.. SQ -palvelussa kaikki tieto on rakenteellisessa muodossa, mikä tekee siitä helposti ja välittömästi hyödynnettävää.. Yhteenvetonäkymät potilaan omasta ja kansallisesta vertailutiedosta helpottavat ammattilaisen päätöksentekoa ja edesauttavat sujuvaa vuorovaikutusta potilaan kanssa.. SQ -palvelu muodostaa potilaan ja hänen terveydestään huolehtivien ammattilaisten ympärille uuden ekosysteemin.. Kun parhaat toimintamallit jaetaan terveydenhuollon yksiköiden kesken, hoidon laatu paranee ja potilaiden hyvinvointi lisääntyy.. Ota yhteyttä.. Lääkäri ja hoitaja.. Käyttäjäystävällinen palvelu tuottaa yksilötason sekä tunnistamatonta bench mark -tietoa hoitopäätösten tueksi.. Hoitoyksikkö voi suunnitella resurssit paremmin vastaamaan paremmin päivittäisiä tarpeita.. Asiantuntijaryhmä.. Kansallinen, oman erikoisalan asiantuntijaryhmä voi tarkastella tunnistamattomia yhteenvetonäkymiä ja edistää erikoisalansa tutkimustoimintaa palvelun avulla.. SQ Palvelut.. Korkealuokkainen ja turvallinen virtuaalipalveluna tuotettu hoidonseurantajärjestelmä on terveystiedon hallinnan uusi ekosysteemi terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille.. Potilasjärjestö.. Palvelu auttaa potilasjärjestön ammattilaisia ymmärtämään jäsentensä tarpeita ja elämäntilanteessa tapahtuvia muutoksia sekä kehittämään toimintaansa jäsentensä toivomusten pohjalta.. Potilas.. Potilas raportoi sairauttaan koskevia tietoja palveluun ja omaa näkymän tuottamaansa tietoon.. Hoidosta vastaavalla yksiköllä on reaaliaikainen tieto potilaan tilanteesta.. StellarQ Oy.. Tykistökatu 4 D (ks.. kartta.. ).. FI-20520 TURKU.. info@stellarq.. fi.. Ota yhteyttä.. Haemme osaajia.. Tiedotteet..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: StellarQ | Frontpage
  Descriptive info: Frontpage.. Partners.. Services.. News.. Responsibility.. About us.. Contact.. Easy-to-use and real-time treatment follow-up.. Precise information for improving the quality of life of members.. Safe and long-term information for the benefit of athletes.. Reliable research results to support decision-making.. Safe and user-friendly management of health information.. Products for professionals, patients, patient organisations and pharmaceutical industry.. We develop our innovative, user-friendly SQ services together with our customers comprising of health care professionals, patients, patient organisations and pharmaceutical companies.. Our core values include user convenience, flexible development methods and working in close co-operation with the customers.. User experience is a core value.. The personnel of StellarQ are guided by a vision of better health care management, which can be achieved by investing in user convenience.. The user interfaces of SQ services are designed to support the efficient work of health care professionals.. Our development work is based on knowing the special features of our customers’ work and the processes of public health service.. We pay special attention to speed, ease of use and availability of the software in portable devices and touchscreens.. We aim at eliminating the processes leading to double entries.. Follow-up in real time – focusing the resources, the patient as an active actor.. Our services enable health care professionals to obtain real-time information about the patient and compare the details with anonymous control material.. Our product is designed to motivate the user to produce information.. SQ services help the health care unit to focus the visits  ...   the situation as a whole – towards national, real-time quality databases.. SQ services provide all the information in a structural form, thus making it quick and easy to use.. Summaries of the patient’s own and the national comparative information make it easier for the professionals to make decisions, as well as facilitating fluent interaction with the patient.. SQ services form a new ecosystem around the patient and the professionals caring for his/her health.. When the best operation models are distributed among the health care units, the quality of the treatment improves, thus enhancing the well-being of the patients.. Contact us.. Doctor and nurse.. User-friendly service produces individual and anonymous benchmark information to support treatment decisions.. The care units can plan their resources to better match the daily needs.. National group of experts.. A national group of experts in a field of specialisation can examine anonymous summary views and promote the research activities in their field using the service.. SQ Services.. Safe, high-quality treatment follow-up system implemented as a virtual service is the new ecosystem for management of health information to health care professionals and patients.. Patient organization.. The service helps the professionals in patient organisations to understand their member's needs and changes in situations, and to develop their activities on the basis of their member's wishes.. Patient.. The patient submits information concerning his or her disease to the service and can view the information produced.. The unit responsible for care has real-time information on the patient's situation..

  Original link path: /en/
  Open archive

 • Title: StellarQ | Kumppanit
  Descriptive info: StellarQ hyväksyttiin TEKES:in Pharma -ohjelmaan keväällä 2011.. Ohjelman aikana yritys kehittää innovatiivisia hoidonseurantajärjestelmiä, joiden avulla terveydenhuoltoalan ammattilaiset saavat reaaliaikaista hoitotietoa omista potilaistaan ja voivat verrata omien potilaidensa tietoja kansalliseen, tunnistamattomaan vertailutietoon.. Yrityksen erityisenä kiinnostuksen aiheena on kehittää laatujärjestelmiä, jotka edesauttavat kansallisten hoitokäytäntöjen ja suositusten yhdenmukaistamista ja hyväksi todettujen käytänteiden nopeaa implementointia.. Suomen neurologisen yhdistyksen nimeämä MS -taudin asiantuntijaryhmä:.. Irina Elovaara.. , prof.. ,  ...   , dos.. , LT, Kuopion yliopistollinen sairaala.. Keijo Koivisto.. , Neurologian ylilääkäri, Seinäjoen keskussairaala.. Anne Remes.. , Kuopion yliopistollinen sairaala.. Juhani Ruutiainen.. , LKT, Maskun neurologinen kuntoutuskeskus ja Avokuntoutus Aksoni.. Merja Soilu-Hänninen.. , LT, Turun yliopistollinen keskussairaala.. Pentti Tienari.. , LT, HUS Meilahden sairaala.. Suomen MS-liitto ry.. MS-liitto toimii MS-tautia ja eteneviä harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi.. Hankkeen muut yhteistyökumppanit:..

  Original link path: /kumppanit/
  Open archive
 •  

 • Title: StellarQ | Palvelut
  Descriptive info: SQ MS -palvelu on kehitetty yhteistyössä suomalaisten johtavien MS -taudin asiantuntijoiden kanssa.. Palvelu on MS -potilaan hoidosta vastaavan terveydenhuollon yksikön laaturekisteri.. Se on samalla lääkärin päivittäiseen työhön tarkoitettu apuväline se kokoaa useista eri lähteistä tuotetun tiedon samaan paikkaan, jolloin tieto on saatavilla monenlaisilla päätelaitteilla ja aika voidaan käyttää tehokkaasti potilastyöhön.. Klinikan johto kykenee suunnittelemaan yksikön toimintaa tehokkaasti, kun päätöksenteon pohjana on selkeä kokonaiskuva MS -potilaan hoidon eri osa-alueista ja niiden kehitystrendeistä.. Yhteenvetonäkymät kansallisen tason tiedoista helpottavat yksittäisen lääkärin päätöksentekoa sekä edestauttavat klinikan toiminnan kehittämisessä.. Lue lisää -.. SQ Smart EDSS tuottaa ajan funktiona täydellisen neurologisen statuksen, laskee potilaan FS -pisteet, tekee tarvittavat lisäkysymykset ja ehdottaa näiden perusteella potilaalle EDSS-arvon.. Tuotteen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota toimintoihin jotka lisäävät sen käytettävyyttä.. Palvelu on neurologista tutkimusta tekevälle yksikölle kustannustehokas apuväline joka yhdenmukaistaa neurologisen statuksen ja toimintakyvyn määrityksen.. Vastaanottoa pitävä lääkäri voi hyödyntää palvelua omien potilaidensa  ...   yhteistyössä Suomen MS -liitto ry:n asiantuntijoiden kanssa.. Palvelu auttaa potilasjärjestön henkilökuntaa tunnistamaan jäsentensä tarpeita ja elämäntilanteessa tapahtuvia muutoksia.. Jäsenelle palvelu tuottaa tietoa omasta tilanteesta, jota on mahdollista verrata muiden jäsenten palveluun tuottamaan tietoon.. SQ ATHLETIC on joukkueen lääkärille ja urheilijalle suunniteltu henkilökohtaisen terveystiedon hallinnan palvelu.. Palvelua kehitetään yhteistyössä urheilujärjestöjen asiantuntijoiden kanssa.. Palvelu auttaa käyttäjäänsä ymmärtämään kokonaisvaltaisesti urheilijan tarpeita, tuottamalla yhteenvetotietoa vammoista ja kuntoutumisesta sekä suorituskyvyssä tapahtuvista muutoksista.. StellarQ Athletic on ammatti- ja aktiiviurheilijan apuväline terveystiedon pitkäaikaiseen hallintaan.. SQ COHORT on lääketeollisuuden tutkimustarpeisiin suunniteltu ja asiakkaan tarpeen mukaan räätälöitävä palvelu.. Palvelun avulla voidaan selvittää tiettyä sairautta sairastavan potilaan saamaa hoitoa ja hoidon esiintyvyyttä hoitoketjun eri tasoilla.. Tarvittaessa asiakas saa palvelun kokonaistoimituksena, pitäen sisällään tutkimusmateriaalin tuotannon, lupaprosessin ohjaamisen ja tutkijarekrytoinnin, tutkimusaineiston analysoinnin, tutkimusraportin sekä artikkelin kirjoittamisen.. SQ Guideline Radar -palvelun avulla terveydenhuollon yksikkö tai lääketeollisuusyritys voi selvittää paikallisten tai kansallisten suositusten toteutumista tai toteutumisen esteitä..

  Original link path: /palvelut/
  Open archive

 • Title: StellarQ | Tiedotteet
  Original link path: /tiedotteet/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: StellarQ | Vastuullisuus
  Descriptive info: StellarQ haluaa olla hyvä yrityskansalainen ja toimia eettisesti kestävien periaatteiden mukaisesti.. Olemme sitoutuneet noudattamaan lakeja ja asetuksia kaikessa toiminnassamme.. Työntekijöidemme ammattitaito, joustavuus, yhteistyökyky ja innovatiivisuus sekä halu kehittyä työssään on meille tärkeää.. Tuottamiemme palveluiden tulee täyttää asiakkaidemme korkeat vaatimukset laadun ja turvallisuuden suhteen.. Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden pitkäaikainen luottamus saavutetaan toimimalla kestävien periaatteiden mukaisesti, mikä luo toimintaedellytykset myös kannattavalle liiketoiminnalle.. StellarQ oy:n yhteiskuntavastuun periaatteet perustuvat Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen  ...   sekä vastustamaan korruptiota.. Mikä on YK:n Global Compact -aloite?.. YK:n Global Compact on vuonna 2000 käynnistynyt, pääsihteeri Kofi Annanin aloite, jonka tavoitteena on saada yritykset ympäri maailman edistämään YK:n kymmenen yleisen periaatteen mukaisesti ihmisoikeuksien sekä työelämän perusperiaatteiden kunnioittamista, ympäristön suojelua sekä korruption vastustamista.. Global Compact on maailman laajin yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva aloite, johon on liittynyt noin 6000 yritystä yli 135 maassa.. Lisätietoja Global Compact -aloitteesta löytyy osoitteessa:.. unglobalcompact.. org..

  Original link path: /vastuullisuus/
  Open archive

 • Title: StellarQ | Yritys
  Descriptive info: Healthcare information for your wellness.. StellarQ on toimivan johdon ja työntekijöidensä omistama terveydenhuollon teknologiayritys, joka kehittää innovatiivisia ja helppokäyttöisiä palvelutuotteita terveystiedon hallintaan.. Asiakkainamme ovat terveydenhuollon ammattilaiset, potilaat, potilasjärjestöt, kansainvälinen lääketeollisuus sekä ammattiurheilijat ja heidän taustaorganisaationsa.. SQ -palveluissa kiinnitetään huomiota käyttäjäkokemukseen ja helppokäyttöisyyteen.. Kun kerättävä tieto on rakenteellisessa muodossa, palvelu tuottaa käyttäjälleen vastauksia ja analyysejä.. Käyttäjä voi verrata yksilötason tietoa suuremman joukon vertailutietoon.. Mitä suuempi joukko jäseniä sitoutuu palvelun käyttöön, sitä enemmän se tuottaa llisäarvoa kaikille ryhmän jäsenille.. Rekrytointi.. Käyttöliittymäsuunnittelija →.. Koodaaja →..

  Original link path: /yritys/
  Open archive

 • Title: StellarQ | Yhteystiedot
  Descriptive info: StellarQ oy.. Tykistökatu 4 D.. FI-20520 TURKU Finland.. Y-tunnus:.. 2326230-2.. Puhelin:.. 02- 4788 478.. Sähköposti:.. etunimi.. sukunimi@stellarq.. Sukunimi.. Etunimi.. Terveydenhuollon yksikkö/Yritys.. Sähköposti.. Puhelinnumero.. Viesti.. Markku Aittokallio.. toimitusjohtaja.. +358 40 536 3852.. Niku Oksala.. lääketieteellinen johtaja.. Jukka Aittokallio.. teknologiajohtaja.. +358 40 775 7581..

  Original link path: /yhteystiedot/
  Open archive

 • Title: StellarQ | Partners
  Descriptive info: StellarQ was accepted to the Pharma programme of TEKES in spring 2011.. In the course of the programme the company develops innovative follow-up systems providing health care professionals with real-time information about the treatment of their own patients.. They can also compare their patients’ details with the national, anonymous information.. The company is particularly interested in developing quality systems which facilitate the harmonisation of national treatment practices and recommendations and the quick implementation of practices found to be effective..  ...   group, Tampere University Hospital.. , MD, Oulu University Hospital.. , Docent, MD, Kuopio University Hospital.. , Chief Neurologist, Seinäjoki Central Hospital.. , Professor, Kuopio University Hospital.. , Docent, MD, Masku Neurological Rehabilitation Centre and Aksoni Outpatient Rehabilitation.. , Docent, MD, Turku University Hospital.. , Docent, MD, HUS Meilahti Hospital.. The Finnish MS Society.. The Finnish MS Society looks after the interests of people with MS and rare progressive neurological diseases as well as their families.. Other partners of the project:..

  Original link path: /partners/
  Open archive

 • Title: StellarQ | Services
  Descriptive info: The SQ MS service has been developed together with leading Finnish MS experts.. The service is a quality register of the health care unit responsible for the treatment.. At the same time it is a tool for the doctor’s everyday work – it compiles information produced in various sources to the same place, thus making it available in different devices, and the time can be spent efficiently on patient work.. The management of a clinic is able to plan the operations of the unit efficiently when the decision-making is based on a clear overall picture of the different areas of treatment of MS patients and their development trends.. Summary views of information at national level will facilitate an individual doctor’s decision-making and promote the development of the operating of the clinic.. Read more -.. SQ Smart EDSS produces a complete neurological status as a function of time, calculates the patient’s FS score, asks the necessary additional questions and suggests an EDSS score for the patient on the basis of those.. In the design of the product special attention has been paid on features that improve user convenience.. The service is a cost-efficient tool for units that carry out neurological research and standardises the determining of neurological status and functional ability.. Doctors with a private surgery can utilise  ...   The service helps the personnel of patient organisations to identify their members’ needs and changes in situations in life.. Members receive information about their own situation, and they can compare it with the information produced by other members to the service.. SQ Athletic is a service for management of personal health information designed for athletes and team physicians.. The service is developed together with experts of sports organisations.. The service helps the users understand comprehensively an athlete’s needs by producing summary information on injuries and rehabilitation as well as changes in performance.. StellarQ Athletic is a tool for long-term management of health information for professional and active athletes.. SQ Cohort is a service designed for the research purposes of pharmaceutical industry and is tailored as per the customer’s needs.. The service allows for examining the treatment received by a patient with a certain disease and the prevalence of treatment at different levels of the treatment chain.. If required, the customer will receive the service as an overall delivery, including the production of research material, management of the permit process, researcher recruitment, analysing of research data, research report, and writing of an article.. The SQ Guideline Radar service allows a health care unit or pharmaceutical company to examine the realisation of local or national clinical guidelines or obstacles thereof..

  Original link path: /services/
  Open archive

 • Title: StellarQ | News
  Original link path: /news/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 31