www.archive-fi-2014.com » FI » S » SAAKSISAATIO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 134 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Saation etusivu
  Descriptive info: .. Sääksisäätiö.. Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry perusti Sääksisäätiön vuonna 1990.. Pohja säätiön toiminnalle luotiin Kanta-Hämeen maakuntalinnun suojeluprojektin mittavalla työllä vuosina 1986 - 1987.. Tukiyhteisön peruspääoma koottiin omakustanteena julkaistun Sääksi-kirjan myyntituloilla.. Säätiön kotipaikka on Hämeenlinna, mutta toimialue kattaa koko maan.. Säätiön hallituksessa ovat edustettuina seuraavat tahot:.. Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry.. 3 jäsentä.. Luonnontieteellinen keskusmuseo (petolintujen tutkimukseen perehtynyt).. 1 jäsen.. BirdLife Suomi ry.. Suomen Luonnonsuojeluliitto ry.. Kotimaisen yliopiston petolintututkija.. Talouselämän asiantuntijat.. 2 jäsentä.. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti sääksen suojelu- ja tutkimustyötä sekä näiden tunnetuksi tekemistä ottamalla erityisesti huomioon harrastustoiminnan.. Säätiö harjoittaa myös petolintujen suojeluun tähtäävää julkaisutoimintaa.. Säätiöllä ei ole lainkaan omaa kenttähenkilöstöä, vain hallitus.. Tästä syystä se joutuu turvautumaan eri yhdistysten ja yksityisten luonnonystävien apuun, jotta käytännön suojelutyötä voidaan ulottaa maan kaikkiin osiin.. Tutkimus- ja suojeluhankkeiden onnistuminen rakentuu näin ollen keskeisesti tämän yhteistyön varaan.. Hyvänä esimerkkinä yhteistyöhankkeista on vuonna 2006 aloitettu valtakunnallinen kummipesäkampanja, jonka tavoitteena on 100 merkittävän sääksen pesän turvaaminen.. Jokaiselle näistä suojelukohteeksi valitulle pesälle on etsitty tukijaksi oma pesäkummi.. Näille pesäkummeille välitetään jännittävää  ...   summa oli yhteensä 2.. 500 euroa.. Tarkemmat tiedot apurahoista ja niiden saajista on.. Uutiset.. -sivulla.. Sääksisäätiö jakaa vuosittain apurahoja sääksien parissa työskenteleville tutkijoille käytettäväksi sääksien suojelu- ja / tai tutkimushankkeisiin.. Säätiön tuki pyritään ohjaamaan sellaisiin kohteisiin, jotka edistävät sääksensuojelua käytännössä.. Laajat maakuntakohtaiset tekopesäverkostot ovat erinomaisia esimerkkejä tällaisesta työstä.. Apuraha jaetaan kerran vuodessa helmikuun loppupuolella pidettävässä kokouksessa.. Seuraavan kerran apurahoja jaetaan helmi-maaliskuussa 2015.. Apuraha myönnetään joko yhtenä tai useampana pienehkönä avustuksena sääksen tutkimus- ja/tai suojelutyötä palveleviin hankkeisiin.. Apurahaa voivat hakea niin yksityiset, työryhmät kuin yhteisöt.. Hakemukseen on sisällytettävä lyhyt esittely ja työsuunnitelma siitä hankkeesta, johon apurahaa haetaan.. Apurahahakemusten tulee olla perillä säätiön toiminnanjohtajalla viimeistään ko.. hakuvuoden helmikuun ensimmäisenä päivänä.. (Vuodelle 2015 haettavien apurahahakemusten on oltava säätiöllä viimeistään 1.. 2.. 2015.. ).. Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Sääksisäätiön hallitukselle ja lähetetään osoitteeseen:.. PL 71, 13211 HÄMEENLINNA.. Lisätietoja apurahoista ja niiden anomisesta saa Sääksisäätiön.. toiminnanjohtajalta.. Lisätietoa tutkimusapurahoista saa myös.. Aurora-tietokannasta.. Palaute.. Palautetta ja kommentteja Sääksisäätiölle pyydetään lähettämään osoitteeseen.. webmaster@saaksisaatio.. fi.. Etusivu.. |.. Sääksitietoa.. Suojelutoiminta.. Tutkimus.. Arkisto.. Linkkejä.. Yhteystiedot.. SÄÄKSIKESKUS..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Foundation Homepage
  Descriptive info: The Osprey Foundation.. The Osprey Foundation was founded in 1990 by the regional ornithological society of Häme.. The grounds for the foundation’s work were built with the extensive project of protecting the provincial bird of Häme between the years 1986 – 1987.. The early funds for the foundation were collected with the sales revenues of a self-published Osprey book.. The foundation’s domicile is the city of Hämeenlinna, but the activity area covers the whole of Finland.. The following parties are represented on the board of the foundation:.. The Regional Ornithological Society of Häme.. 3 members.. A raptor researcher named by a Finnish university.. 1 member.. BirdLife Finland.. Zoological Section of the Finnish Museum of Natural History,.. The Finnish Association for Nature Conservation.. Experts on the economic life.. 2 members.. The foundation does not have any personnel, only a board of representatives.. For this reason, the foundation has to rely on the help of several societies and individual nature friends in extending the protective work to all parts of the country.. Consequently, the success of the research and conservation projects is largely dependent on wide co-operation.. The  ...   partners for the nest sponsor campaign have been Bayer Ltd, Boliden Harjavalta Ltd, K-Rauta Vaasa, Securitas Ltd and Tornator Ltd.. All volunteers may still participate in the campaign by contacting the Osprey Foundation.. We would be happy to give you more information on your sponsoring opportunities.. Osprey Foundation.. on Facebook.. Grants awarded by the Foundation.. The foundation fulfils its purpose by supporting economically the conservation and research of ospreys as well as attempting to make its objectives well known.. The foundation aims to especially take into account the amateur activities related to ospreys.. To some extent, the foundation also publishes materials that promote raptor conservation.. The Osprey Foundation awards grants annually for researchers working in osprey-related conservation and research projects.. The goal of the financial support provided by the foundation is to aid projects that promote osprey conservation in practice.. The wide provincial artificial nest networks are excellent examples of such work.. More information about the grants and the application process can be attained from the foundation’s representative.. Feedback.. You can send feedback by emailing to:.. Frontpage.. Osprey Facts.. Conservation.. Osprey Research.. Osprey Links.. Contacts.. OSPREY CENTER..

  Original link path: /en/index.htm
  Open archive

 • Title: Uutiset
  Descriptive info: Sääksisäätiön uutiset.. 9.. 3.. 2014.. Sääksisäätiön hallitus päätti kokouksessaan 1.. 2014 jakaa vuoden 2014 apurahat seuraavasti:.. Pertti Koskimies, Kirkkonummi.. ”Kaakkois-Suomen sääksiprojektin.. kenttätyöt” 500,00.. Harri Koskinen (työryhmä), Mäntsälä.. "Sodankylän, Inarin ja Utsjoen.. sääksiprojektin kenttätyöt" (2 autokuntaa) 1.. 000,00.. Marko Ruti, Helsinki.. "Etelä-Karjalan sääksihanke" 300,00.. Pia Rännänen, Kuusamo.. "Kuusamon alueen sääksihankkeen kenttätyöt" 700,00.. Apurahat 2014 yhteensä (€) 2.. 500,00.. Satelliittisääksi Eikan lähetin haettiin Ukrainasta.. 10.. 1.. 2012.. Kainuun sääksitutkija Vesa Hyyryläinen ja Heljä Pylvänäinen kävivät joulukuussa 2011 Ukrainassa hakemassa talteen satelliittisääksi Eikan satelliittilähettimen.. Kuten muistamme, Eikka kuoli Ukrainassa muuttomatkallaan syyskuun lopussa 2011..  ...   kuusi (6) sääkseä satelliittilähettimin, kolme lintua valjastetaan Hämeestä ja kolme Lapista.. Hanke liittyyy Eurooppalaiseen kouluyhteistyöhön.. Sääksisäätiö jatkaa Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Kainuun ja Päijät-Hämeen maakuntien tekopesäverkostojen täydennystyötä, kohdealueina ovat mm.. Hämeenlinnan ja Kajaanin ympäristöpitäjät.. Sääksisäätiö jatkaa Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa Portugalin sääksikannan elvyttämistä.. Sääksisäätiö jakaa sääksen tutkimus- ja suojelutyöhön liittyvää informaatiota eri tiedotusvälineiden kautta ja laatii lehdistötiedotteita.. Säätiö osallistuu mm.. Vanajavesikeskuksen järjestämiin yleisö- ja koulutustilaisuuksiin eri puolilla Hämettä.. Sääksisäätiö kehittää edelleen vuosittain Pohtiolammen sääksikeskuksen infrastruktuuria.. Kahden viime vuoden aikana on rakennettu vesilinnuille ja kahlaajille uusi lintukosteikko.. Kosteikkoalue sijaitsee Pohtiolammentien vasemmalla puolella Sahalahdentien suunnalta saavuttaessa..

  Original link path: /uutiset2/uutiset.htm
  Open archive
 •  

 • Title: Saaksitietoa
  Descriptive info: Sääksi (Pandion haliaetus).. Sääksi on lintumaailmamme ylväimpiä edustajia ja yksi maailman laajimmalle levinneistä lintulajeista.. Se on kotkien jälkeen kookkain päiväpetolintumme.. Laji tunnetaan kansan keskuudessa yleensä hyvin, sillä lintu poikkeaa sekä ulkonäkönsä että tapojensa puolesta selvästi muista petolinnuistamme.. Linnun nimi on osoittautunut hämmennystä herättäväksi.. Varsin yleisesti kuulee linnusta käytettävän vielä sen vanhaa nimeä kalasääski.. Tämä nimi viittaa kuitenkin harhaanjohtavasti hyönteismaailman edustajaan, joten on suositeltavaa käyttää lajista lyhyttä ja ytimekästä nimeä sääksi.. Sääksi käyttää ravinnokseen yksinomaan kaloja.. Linnulla on omaperäinen tapa hankkia saaliinsa syöksymällä ja sukeltamalla sen kimppuun suoraan ilmasta.. Sääksen saalistus on aina erilainen ja mahtava näytelmä, jota kelpaa kyllä katsella, jos saa siihen tilaisuuden.. Pohtiolammella kuvatut videot:.. Video 1.. (5 min) Hannu Vainiopekka/2007.. Video 2.. (2 min 10 sec) Per Johan Næsje/2007.. Video 3.. (30 sec) Per Johan Næsje/2007.. Saaliskalojen koko asettuu 300 gramman tienoille.. Aikaisemmin sääksiä vihattiin kalarosvoina , mutta nykyisin jokainen valistunut kalastaja antaa sääkselle kalavesien kuninkaan kiistattoman arvon.. Ihmisen kannalta sääksen saaliskalat ovat  ...   korkeus saattaa monivuotisessa käytössä kasvaa jopa parimetriseksi.. Halkaisijaakin kertyy tavallisesti toista metriä.. Sama pesä saattaa olla lintujen käytössä vuosikymmeniä.. Sääksi on Kanta-Hämeen maakuntalintu ja Valkeakosken kaupungin nimikkolintu.. Faktoja sääksestä.. Tieteellinen nimi:.. Pandion haliaetus.. Pituus: 53-61 cm,.. Siipien kärkiväli 140-165 cm.. Naaras on koirasta kookkaampi.. Levinneisyys Suomessa:.. Koko Suomen alue, mutta kanta on tiheimmillään Hämeessä.. Ravinto:.. Yksinomaan kala.. Tunnistus.. Yläpuolelta tummanruskea, päälaki.. valkea.. Alapuolelta vaikutelma vaalea, siiventaive aina tumma; siivenkärjissä ja takareunassa tummaa kirjailua.. Lentokuva on sääkselle tyypillinen: lokkimaisesti vahvasti kulmaan taipuneet ja melko kuperat siivet.. Siivenisku on matala ja vakaa.. Liidossa kyynärsiipi on hieman koholla ja samalla käsisiipi roikkuu.. Kaartelussa siivet ovat kuperalla.. Varsinkin etäältä sääkseä voi erehtyä luulemaan (meri)lokiksi, koska siivenkärkien harittajat ovat muita isoja petolintuja vähemmän harallaan.. Ääni.. Linnun olemukseen nähden sen äänet ovat aika vaatimattomia: yip-yip-yip.. Kutsuääni on punatulkkumainen pjyp ja varoitusääni nopea kjukjukjukju.. Kuuntele.. -sivulle on kerätty erilaisia sääksiaiheisia linkkejä Suomesta ja ulkomailta, mm.. sääksipesien web-kamerakuvia Suomesta ja muualta maailmasta, videoita, valokuvia ym..

  Original link path: /saaksitietoa2/saaksitietoa.htm
  Open archive

 • Title: Suojelu
  Descriptive info: Sääksien suojelutoiminta.. Suojelutyön kohteita.. Sääksen - niin kuin muidenkin lintulajien - suojelutyö on kaksijakoista.. Sääksisäätiö pyrkii kaikin käytettävissä olevin keinoin muokkaamaan kansalaisten ja päättäjien asenteita sääksillemme myönteisiksi.. Tätä työtä tehdään kirjoitusten, lausuntojen, radio- ja tv-ohjelmien, luentojen, näyttelyiden, koulutustapahtumien ja kahdenvälisten keskustelujen avulla.. Samanaikaisesti toteutetaan kentällä sellaisia käytännön suojelutoimenpiteitä, jotka parantavat lintujen elinoloja.. Huomattava osa maamme sääksistä pesii lintuharrastajien rakentamissa tekopesissä.. Suojelutyön tärkeimpiä kohteita ovat:.. pesäpuiden suojeleminen - suojelutaulut.. mahdollisten tulevien pesäpuiden säästäminen metsähakkuiden ja soiden käsittelyn yhteydessä.. yhteiskuntarakentamisen yhteydessä tuhoutuvien pesien korvaaminen uusilla tekopesillä.. pudonneiden pesien korjaaminen.. uusien tekopesien rakentaminen.. kaavoitukseen vaikuttaminen.. Pesäpuut.. Monet luonnossa liikkuvat ihmiset ovat ottaneet yhteyttä Sääksisäätiöön ja kertoneet mm.. sääksen.. pesähavainnoista.. Sääksisäätiö toimittaa suojeltavaan sääksen pesäpuuhun laatan, jolla pesäpuu merkitään suojelluksi.. Sääksisäätiölle voi ilmoittaa alla olevalla lomakkeella sellaisesta sääksen pesäpuusta, jossa ei  ...   maanomistajat.. Merkittäviä yhteistyöhankkeita ovat olleet mm.. valtakunnallinen sääksien kummipesäkampanja, johon on saatu tukea monelta yritykseltä (ks.. etusivu.. ).. Muita säätiön tukijoita ovat olleet mm.. Vattenfall Oy, Aina-Group Oy, vain muutamia mainitaksemme.. Viimeisin yhteistyösopimus.. Sääksisäätiö on tehnyt sopimuksen.. UPM:n.. kanssa, joka on merkittävällä tavalla harjoittanut lintujen ja luonnon suojelutyötä omissa metsissään ja opastaa myös muita kestävän kehityksen mukaiseen luonnonsuojeluun.. Sopimus koskee mm.. seuraavia aiheita:.. Sääksen pesien paikkatiedon saatavuuden parantaminen.. Sääksen pesiä koskevan ohjeistuksen laatiminen ja ylläpito.. Yhteistyö sääksen seurantaa ja suojelua koskevassa viestinnässä.. Yhteistyö UPM:n nimikkopesähankkeissa.. UPM tukee myös.. satelliittisääksien.. muutonaikaista ja Suomen alueella tapahtuvaa satelliittiseurantaa, jota sääksisäätiö suorittaa yhteistyössä Luonnontieteellisen Keskusmuseon kanssa.. UPM on sopimuksen mukaan rahoittamassa ja tukemassa myös.. pesäkamerahanketta.. , jolla kesäisin voidaan seurata netissä sääksen pesintää ja poikasten kehittymistä.. Sopivilla paikoilla koko pesäsaari rauhoitetaan pesimäajaksi..

  Original link path: /suojelu2/suojelu.htm
  Open archive

 • Title: Tutkimus
  Descriptive info: Tutkimustyö.. Sääksen monipuolisella tutkimustyöllä luodaan vankka perusta lajin suojeluhankkeille.. Vähälukuisuutensa takia sääksi on määritelty uhanalaisrekisterissä silmälläpidon alaiseksi lintulajiksi maassamme.. Suomen sääksikannan arvioidaan käsittävän 1000-1200 paria.. Sääksi on yksi maamme parhaiten tutkittuja lintulajeja.. Sääksen seurantatukimus aloitettiin jo v.. 1971 ja se jatkuu edelleen.. Tutkimukseen osallistuu vuosittain n.. 200 rengastajaa eri puolilla maatamme.. Tutkimuksen piirissä on nykyisin yli 700 pesää.. Sääksitutkimusta johtaa ja koordinoi Luonnontieteellinen keskusmuseo.. Kenttätutkimuksen kohteita.. pesivän kannan kartoitus.. kannanmuutosten pitkäaikainen seuranta.. poikasten ja joissakin tapauksissa myös emolintujen rengastus vuosittain.. biometrisen aineiston keruu.. pesäpuihin ja pesäpaikkoihin liittyvien tietojen taltiointi.. kuoriutumattomien munien ja kuolleina löydettyjen poikasten talteenotto myrkky- ym.. tutkimuksia varten.. ravintotutkimukset.. satelliittiseurannan käyttö lajin muutonseurannassa.. Satelliittisääkset.. Suomessa on  ...   saadaan täsmällistä tietoa mm.. muuton nopeudesta sekä levähdys- ja tankkausalueista.. Satelliittiseurannan avulla on saatu kerätyksi runsaasti uutta ja arvokasta tietoa.. Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Sääksisäätiö ovat yhdessä toteuttaneet sääksien satellittiseurannan.. Keskusmuseon sivuilta löytyy tietoja ja karttoja näiden sääksien muuttomatkoista.. Sääksien satelliittiseurannan tieteellisenä johtajana toimii professori Pertti Saurola, joka vastaa myös museon sääksisivujen informaatiosta.. Satelliittisääksistä kerrotaan kattavasti Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon.. Satelliittisääkset -sivuilla.. :.. Satelliittisääksi Heikki.. (2013-).. Satelliittisääksi Lalli.. Satelliittisääksi Ilmari.. (2012-).. Satelliittisääksi Jukka.. (2009-2012).. Satelliittisääksi Eikka.. (2011).. Satelliittisääksi Pete.. (seurannassa 2007–2008).. Satelliittisääkset 2003.. (seurannassa 2003–2004).. Satelliittisääkset 2001 ja 2002.. (seurannassa 2001–2006).. Mirja-sääksen.. liikkeistä saatiin tietoja kolmen vuoden ja kahdeksan kuukauden ajalta!.. Sääksisäätiön uutis- ja tiedotearkistossa.. on useita kertomuksia satelliittisääksistä..

  Original link path: /tutkimus2/tutkimus.htm
  Open archive

 • Title: Arkisto
  Descriptive info: Sääksisäätiön ja sääksikeskuksen arkisto.. Sääksisäätiön uutis- ja tiedotearkisto.. , matkakertomus 3.. Dick Forsman maalasi sääksisäätiölle uuden taulun.. , tiedote 10.. 12.. 2011.. Risto Leinosen kertomus Paltamon tekopesän rakentamisesta.. , matkakertomus2.. 10.. Satelliittisääkset ovat aloittaneet syysmuuttonsa.. , tiedote 25.. 9.. , tiedote 4.. 8.. Satelliittisääksi Eikan retket 2011-07.. Maailmanmatkaaja Ursulan pakkolasku Kuhmon Kälkäsellä.. Poikaset menehtyivät Janakkalan nettikamerapesällä.. , tiedote 18.. Sääksisäätiön säännöt on uudistettu.. , 27.. Sääksisäätiön 20-vuotisjuhlaseminaari 6.. 11.. 2010.. , tiedote 17.. 2010.. Sääksisäätiö täyttää 20 vuotta.. !, tiedote 27.. Janakkalan pesäkamerahanke 2010 Tiedote 11.. 7.. Tornien taisto Pohtiolammella 8.. 5.. 2010 Tiedote 4.. Satelliittisääksi Jukka aloitti kevätmuuttonsa, tiedote 30.. Satelliittisääksi Jukka aloitti syysmuuttonsa.. , tiedote 1.. 2009.. Sääksen pesän nettikameran kuvat nähtävillä.. , tiedote 5.. Tehinselän tekopesässä kolme poikasta!.. Sääksen pesän nettikamera asennettu.. , tiedote 12.. 4.. Sääksisäätiö rakensi Tehinselän sääksille uuden pesän.. , tiedote 26.. 2008.. Pete-sääksen jäännökset ja satelliittilähetin löytyivät Marokosta.. , tiedote 3.. BirdLifen tunnustuspalkinto J-P Leskiselle.. , tiedote 20.. Pete jäi Marokkoon, kotipesän valtasi uusi koiras.. Peten paikannustiedot loppuivat yllättäen.. 12.. Petelle rakennettiin varapesä.. 4.. Pete aloitti paluumuuton.. LTKM:n tiedote 3.. Nettisivut uudistuivat.. Sääksisäätiö saneeraa Kanta-Hämeen tekopesäverkostoa.. 20.. Sääksien kevätmuutto on alkamassa.. Ilmari Häkkinen Sääksisäätiön puheenjohtajaksi 26.. 2007.. Valkeakoski ymmärsi nimikkolintunsa arvon 5.. 1997.. Sääksikeskuksen uutis- ja tiedotearkisto.. Tilasto sääksien iskuista Pohtiolammella 2013.. 19.. 2014.. Tilasto sääksien iskuista Pohtiolammella 2012.. 1.. 2012.. Tilasto sääksien iskuista Pohtiolammella 2011.. 2.. 2011.. Sääksikuva Pohtiolammelta voitti luontokuvakilpailun.. Tilasto sääksien iskuista Pohtiolammella 2010.. 24.. Pohtiolammen Web-kamera 2010.. Kari Pietiän valokuvanäyttely Pohtiolammella.. Valokuvanäyttelyt Pohtiolammella 2009.. 11.. 2009.. Tornien taisto -tapahtuma 9.. 2009 Pohtiolammella.. 15.. Kevään 2009 ensimmäinen sääksi Pohtiolammella.. 31.. Sääksien kevätmuutto on alkanut.. Kuvuspiilokojujen varaukset vuodelle 2009.. 2008 ja 6.. 2008.. Sääksikeskus suljettu talvikaudeksi 2008-2009.. 5.. Kuvauskilpailu harrastelijakuvaajille on päättynyt.. ,  ...   Linnut-vuosikirja 1998: 31-37.. 1999: Suomen sääkset 1999 (Summary: Finnish Ospreys.. in 1999).. - Linnut-vuosikirja 1999: 8-12.. 2001: Suomen sääkset 2000 (Summary: Finnish Ospreys.. in 2000).. - Linnut-vuosikirja 2000: 29-33.. 2002: Suomen sääkset 2001: reviirien tarkastusta ja satelliittiseurantaa (Summary: Finnish Ospreys.. in 2001).. - Linnut-vuosikirja 2001: 4-9.. 2003: Suomen sääkset – tarkastustyö jatkui tehokkaana (Summary: Finnish Ospreys.. in 2002).. - Linnut-vuosikirja 2002: 20-23.. 2004: Suomen sääkset 2003 - seuranta jatkui ja siirtoistutus alkoi (Summary: Finnish Ospreys.. 2003).. - Linnut-vuosikirja 2003: 8-13.. 2005: Suomen sääkset 2004 (Summary: Finnish Ospreys.. 2004).. - Linnut-vuosikirja 2004: 20-27.. 2006: Suomen sääkset 2005 (Summary: Finnish Ospreys.. 2005).. - Linnut-vuosikirja 2005: 23-26.. Sääksiaiheista kirjallisuutta.. Pertti Saurola ja Juhani Koivu: Sääksi-kirja 1987.. Sääksitietoa Suomesta ja ulkomailta.. Wikipedia, sääksi.. Yleistietoa sääksestä.. NatureIT-hanke.. NatureIT on Turun AMK:n toteuttama projekti, jonka tarkoituksena on seurata kameroiden avulla reaaliajassa saariston eläinten elämää (merikotka, merimetso, harmaahylje ja sääksi) sekä vedenalaismaailman tapahtumia.. Dennis Puleston Osprey Fund.. The purpose of the fund will be to encourage research on ospreys on Long Island, to improving the nesting opportunities for these magnificent birds and to educate the public about them.. Sääksisäätiön toimintakertomukset.. (Vuoden 2004 tiedot puuttuvat).. Sääksisäätiön toimintakertomus 2013.. Sääksisäätiön toimintakertomus 2012.. Sääksisäätiön toimintakertomus 2011.. Sääksisäätiön toimintakertomus 2010.. Sääksisäätiön toimintakertomus 2009.. Sääksisäätiön toimintakertomus 2008.. Sääksisäätiön toimintakertomus 2007.. Sääksisäätiön toimintakertomus 2006.. Sääksisäätiön toimintakertomus 2005.. Sääksisäätiön toimintakertomus 2003.. Sääksisäätiön toimintakertomus 2002.. Sääksisäätiön toimintakertomus 2001.. Apurahatiedotteita 1993-2012:.. (Vuosien 1994,2002,2003 ja 2004 tiedot puuttuvat).. Sääksisäätiön apurahat 2014.. Sääksisäätiön apurahat 2012.. Sääksisäätiön apurahat 2011.. Sääksisäätiön apurahat 2010.. Sääksisäätiön apurahat 2009.. Sääksisäätiön apurahat 2008.. Sääksisäätiön apurahat 2007.. Sääksisäätiön apurahat 2006.. Sääksisäätiön apurahat 2005.. Sääksisäätiön apurahat 2001.. Sääksisäätiön apurahat 2000.. Sääksisäätiön apurahat 1999.. Sääksisäätiön apurahat 1998.. Sääksisäätiön apurahat 1997.. Sääksisäätiön apurahat 1996.. Sääksisäätiön apurahat 1995.. Sääksisäätiön apurahat 1993..

  Original link path: /arkisto2/arkistolinkit.htm
  Open archive

 • Title: Linkit
  Descriptive info: Sääksilinkkejä Suomesta ja ulkomailta.. Wikipedia.. (yleistietoa sääksistä).. Sääksitutkimus.. Suomesta:.. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto, prof.. Pertti Saurola:.. Sääksiseuranta.. Suomen sääkset 2008 (Linnut-vuosikirja 2008).. Suomen sääkset 2011 (Linnut-vuosikirja 2012).. Ulkomailta:.. Rob Bierregaard's Website.. , USA.. Osprey Watch.. (Center for Conservation Biology, Virginia, USA).. Dyfi Osprey Project.. (The Montgomeryshire Wildlife Trust).. Highland Foundation for Wildlife.. (Skotlannin sääksiä).. Rutland Ospreys.. (Keski-Englannin sääksiä).. New Jersey Osprey Project.. (Conserve Wildlife, Foundation of New Jersey).. Sääksien pesäkameroita.. Seilin pesä.. , Nauvo, Finland.. Marjaniemen pesä.. , Hailuoto, Suomi.. Sääksisäätiö-UPM Janakkalan pesä.. , Häme, Suomi;.. RSBP Loch Garten.. , Highlands, Scotland.. Loch of the Lowes  ...   Washington, USA.. Facebookissa.. 3.. Sääksivideoita ja -valokuvia.. Pohtiolammen sääksikeskus.. 105 kuvaa.. Lintukuva.. sääksikuvia.. Hannu Vainiopakka.. n.. 750 sääksikuvaa.. ARKIVE.. -videot, 10 videota.. -valokuvat, 35 kuvaa.. The Internet Bird Collection, (IBC) Osprey.. - videoita, valokuvia ja ääniä.. Keskustelufoorumit yms.. Osprey s Nest Forum - The Place To Be!.. suomalainen sääksifoorumi (kieli: suomi tai englanti).. Hancock Wildlife Foundation.. - Ospreys and Owls, amerikkalainen foorumi.. - amerikkalainen sivusto (Conserve Wildlife, Foundation of New Jersey).. Bird Cams Around the World.. - amerikkalainen foorumi.. The Dennis Puleston Osprey Fund.. , amerikkalainen sivusto, pesäkamera, Message Board.. Looduskalender.. , Osprey Webcam Forum, virolainen foorumi..

  Original link path: /linkkeja2/linkkeja.htm
  Open archive

 • Title: Yhteystiedot
  Descriptive info: Osoite: PL 71, 13211 HÄMEENLINNA.. Puhelin: +358 400 499 395 (Säätiön toiminnanjohtaja Juhani Koivu).. e-mail:.. juhani.. koivu@aina.. net.. http://www.. saaksisaatio.. Pankkiyhteydet:.. SAMPO: 800014-1190294;.. IBAN: FI06 8000 1401 1902 94.. BIC: DABAFIHH.. NORDEA: 103230-518567;.. IBAN: FI63 1032 3000 5185 67.. BIC: NDEAFIHH.. HSOP: 568027-230412;.. IBAN: FI28  ...   528 3030,.. Fax: +358 3 4377 465.. saaksikeskus.. com.. Taigabird.. Jouko Alhainen 31640 HUMPPILA.. puh: +358 40 5283 030.. www-sivut:.. kalapaikka.. jouko.. alhainen@pp.. inet.. Muita yhteystietoja:.. Luonnontieteellinen keskusmuseo.. Osoite: PL 17, 00014 Helsingin yliopisto.. Puhelinvaihde: (09) 1911 (Helsingin yliopisto).. Sähköposti:.. luonnontieteellinenmuseo@helsinki.. Verkkotoimitus:.. www@luomus.. fmnh.. helsinki.. fi/..

  Original link path: /yhteystiedot2/yhteystiedot.htm
  Open archive

 • Title: Etusivu
  Descriptive info: Sääksikeskuksen aukioloajat 2014.. Sääksikeskuksen yleisötorni (sääksitorni).. avataan sääksien seurantaa varten 29.. 2014, mikäli sääolot (lumi, jää) sen sallivat.. Alueen portit avataan Sääksikeskuksen aukioloaikojen mukaan.. 30.. 2014 alkaen: sunnuntaisin + vappuna helatorstaina klo 11 - 18.. -21.. 2014: Pääsiäisen ajan klo 11 - 18.. 2014 alkaen: viikonloppuisin (la-su) klo 11 - 18.. 7.. - 21.. 2014: joka päivä klo 11 - 18.. 2014: Juhannusjuhlat klo 11 – 24.. 22.. - 10.. 2014: joka päivä klo 11 – 19.. - 14.. 2014: joka päivä klo 11 – 18.. 2014 alkaen: viikonloppuisin (la-su) klo 11 - 17.. Pohtiolammen kesäkauden 2014 tapahtumat on listattu.. uutissivulle.. Pohtiolammen taidetapahtuma 3.. - 5.. Toukokuun alussa 3.. 2014 (lauantai - maanantai) Pohtiolammen Sääksikeskuksessa on kaksi taidepainotteista tapahtumaa, joissa ovat mukana järjestäjinä ja ohjaajina merkittavät italialaiset taitelijat Alessandro Troisi ja Iolo Eulalia Rosa.. lähemmin.. -sivu.. Kuvauspiilokojujen ja majoitustilojen varaukset 2014.. 2013..  ...   joka on avoin yleisölle.. Sääksitornissa on tilaa 25 hengelle.. Torniin pääsee myös pyörätuolilla.. Sieltä voi myös kuvata sääksien saalistusta n.. 40 metrin päässä olevasta sääksien ravintolammikosta.. Sääksitornissa on 6 kuvauspaikkaa.. Harraste- ja ammattilaiskuvaajia varten sääksien ravintolammikon ympärillä on yhteensä 6 piilokojua, joista pääsee lähietäisyydeltä kuvaamaan sääksien syöksyjä.. Kojuista voi kuvata myös harmaahaikaroita, isokoskeloita ja muita kalalammikoilla vierailevia eläimiä.. Monipuolinen matkailukohde.. Pohtiolampi tarjoaa virikkeellisen ympäristön esim.. perhe-, koulutus- ja yritystilaisuuksien pitämistä varten.. Ravintolassa on n.. 75 asiakaspaikkaa.. Ravintolarakennuksen pihassa on Suomen vanhin yleisölle tarkoitettu lohien ongintapaikka.. Sieltä voi onkia kirjolohia, jotka savustetaan haluttaessa paikan päällä.. Alueen lähellä on kiintoisa Sarsan muinaismuistoalue, jonka polkuverkosto ulottuu Keisarinharjulle asti.. Ravintolassa ja sen piha-alueella on esillä ja myytävänä erilaisia sääksiaiheisia tuotteita ja mm.. eri lintulajeille sopivia linnunpönttöjä.. Ravintola- ja matkailupalveluista vastaa Taigabird Oy.. Palautetta ja kommentteja Pohtiolammen sääksikeskukselle pyydetään lähettämään osoitteeseen.. Ravintola.. Shop.. Sääksien seuranta.. Kuvagalleria.. SÄÄKSISÄÄTIÖ..

  Original link path: /saaksikeskus/default.htm
  Open archive

 • Title: Osprey Facts
  Descriptive info: Osprey (Pandion haliaetus).. Osprey, one of our noblest bird species, is also one of the most widely distributed species in the world.. After eagles, it is our largest daytime bird of prey.. Ospreys are generally well known among people for the reason that they differ greatly from our other raptors in both appearance and habits.. Osprey’s diet consists almost exclusively of fish.. The bird has an extraordinary way of preying its fish by plunging into the water straight from the air.. Preying is always a unique and spectacular show worth watching.. See the videos from Pohtiolampi:.. (5 min) by Hannu Vainiopekka/2007.. (2 min 10 sec) by Per Johan Næsje/2007.. (30 sec) by Per Johan Næsje/2007.. The weight of prey fishes is around 300 grams.. Formerly, ospreys were bitterly thought of as “fish robbers”.. Nowadays, however, every knowing fisherman acknowledges osprey as the undeniable king of fishing waters.. Moreover, the fishes caught by ospreys are often secondary to humans.. Osprey always builds its nest in the uppermost fork of a tree with an open view on the surrounding.. In Finland, suitable nesting trees are usually limited to old pines having a flat crown with strong  ...   Often the same nest can be used for decades.. Osprey is the provincial bird of the Häme region and the designated official bird of the city of Valkeakoski.. Osprey in a Nutshell.. Scientific name.. Length: 53-61 cm,.. Wing span 140-165 cm.. The female is generally larger than the male Osprey.. Population in Finland:.. Entire Finland, but the population is highest in the Häme region.. Diet:.. Solely Fish.. Identification:.. Head white with a dark mask across the eyes, reaching to the sides of the neck.. Breast and under part fairly white, the wing bends always dark; tips of wings and bottom side streaked with brown.. The picture’s flying osprey is a typical sight: slightly arched wings strongly bent in a gull-like manner.. Wing stroke is low and steady.. In flight, ospreys have arched wings and “drooping” primaries.. Especially from a distance ospreys can be misidentified as seagulls because the tips of its wings are less branched than those of other large raptors.. Voice.. Compared to the bird’s appearance, its call is rather modest: cheep, cheep or yewk, yewk.. Listen.. More information about Ospreys (Webcams, Videos, Images, Discussion Forums etc.. ) can be found on our.. -page..

  Original link path: /en/saaksitietoa2/saaksitietoa.htm
  Open archive •  


  Archived pages: 134