www.archive-fi-2014.com » FI » V » VELEMU

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 106 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: .. TKI-SePRO.. SeAMK:n uutisotsikoita.. SeAMK:n tulevia tapahtumia.. www.. seamk.. fi.. Etusivu.. Tutkimusta ja.. kehittämistä.. Tutkimuksia ja.. julkaisuja.. Ajankohtaista.. TKI-SePRO on tehty erityisesti sinulle, joka haluat tietää, miten SeAMK palvelee työelämää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla.. Tutkimusta ja kehittämistä.. CoTHREE kuulee käyttäjiä kolmannen iän asumistarpeiden kartoittamisessa.. Irma Niemi-Pynttäri (vas.. ) toi CoTHREE-työpajaan kolmannen iän näkökulman.. Mukana työpajassa myös arkkitehdit Petri Kontukoski ja Caterina Casagrande - Mäkelä sekä Pekka Isotalo ja Virpi Palomäki Alajärveltä.. Suurten ikäluokkien eläköityessä syntyy ns.. kolmannen iän kuluttajaryhmä, joka ei koe itseään vanhustyön kohteeksi, vaan haluaa elää aktiivista aikaa ennen varsinaista vanhuutta.. Kolmannen iän asumistarpeisiin kohdistuvassa CoTHREE-tutkimushankkeessa luodaan uusia menetelmiä asiakasymmärryksen kehittämiseen ja käyttäjien tarpeiden kartoittamiseen.. Lue.. Lukijalle.. Monipuolisesti tutkimuksesta ja kehittämisestä.. Tässä SePRO-lehdessä kerromme eri koulutusalojemme tutkimus- ja kehittämishankkeista sekä niiden tuloksista.. Tutustu TKI-SePROn tarjontaan ja lue esimerkiksi.. -.. CoTHREE-tutkimushankkeesta.. , joka pureutuu ns.. kolmannen iän asumistarpeisiin.. - uudesta.. toimintamallista.. , jolla Latinalaisen Amerikan liiketoiminta- ja palvelukeskus tulee palvelemaan alueen yrityksiä ja muita organisaatioita.. - puurakentamisen.. tutkimushankkeesta.. , jonka tuloksena saadaan tietoa puutalon käyttäytymisestä ja kestävyydestä erilaisissa olosuhteissa.. - SOIL-hankkeen kehittämästä.. sosiaalialan työn mallista.. , jossa sosiaalialan koulutusten tuottamaa osaamista hyödynnetään täysipainoisesti.. - pk-yrityksille soveltuvasta mallista.. toiminnan- ja tuotannonohjauksen.. käyttöönotossa.. -  ...   on tänä vuonna ilmestynyt viisi julkaisua.. Tuoreimpia aiheita ovat yrittäjyysaikomukset ja hyvinvointitieto.. Oman sarjan ohella SeAMKilaiset ovat julkaisseet myös muualla.. Tähän mennessä julkaisuluetteloon on tallennettu kaikkiaan 69 julkaisun tiedot.. Operetin tähtisumua koulutuksen ja tutkimuksen gaalassa.. Lokakuussa toteutuva koulutuksen ja tutkimuksen gaala kokoaa yhteen eteläpohjalaisten yritysten sekä tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden edustajia nauttimaan hyvästä ruoasta, viihdyttävästä musiikista ja rennosta tunnelmasta.. SeAMK edelläkävijä Latinalaisen Amerikan suhteissa.. Sosiaalialan osaamisrakenteet innovatiivisessa liikkeessä - SOIL.. Kilpailukyvyn kehittäminen pienempien ja isompien yritysten yhteinen haaste.. Elintarvikesektori tarvitsee moniosaajia.. Peltojen raivauksella parannetaan peltokuvioita ja tilojen elinkelpoisuutta.. Tutkimuksia ja julkaisuja.. Tutkimushankkeella syvennetään puurakentamisen osaamista.. Eteläpohjalaisyritykset kasvavat hitaasti mutta kannattavasti.. Ajankohtaista.. Ruokaketjuun kuuluvat yrittäjät, tutkijat ja EU-virkamiehet kokoontuvat Seinäjoella.. Alueellisten koulutustarpeiden kartoituskysely käynnissä.. 10.. 10.. 2014.. Julkaisutiedot.. Liity jakelulistalle.. Palaute.. Arkisto.. Syksyn 2013 SePRO.. SePRO toukokuu 2013.. Haku-SePRO 2013.. SePRO joulukuu 2012.. SePRO Marraskuu 2012.. Syyskuun SePRO.. SePRO toukokuu 2012.. SePRO helmikuu 2012.. SePRO joulukuu 2011.. SePRO lokakuu.. SePRO toukokuu 2011.. SePRO helmikuu 2011.. SePRO tammikuu 2011.. SePRO joulukuu 2010.. SePRO lokakuu 2010.. SePRo toukokuu 2010.. SePRO maaliskuu 2010.. SePRO Joulukuu 2009.. SePRO Syksy 2009.. SePRO Kesä 2009.. SePRO Kevät 2009.. SePRO Talvi 2009.. SePRO Syksy 2008.. SePRO Kesä 2008.. SePRO Kevät 2008..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: SeAMKin hankkeessa selvitetään pk-yritysten toiminnallisen tehokkuuden kasvattamista tuotannonohjauksen ja tuotantoverkoston kehittämisen näkökulmasta.. Hankkeessa tarkastellaan verkostomaisesti toimivan yrityksen materiaali- ja tietovirtoja ja tutkitaan simuloinnin hyödyntämismahdollisuuksia niiden tehostamisessa.. Viime syksynä käynnistyneessä Frami Food hankkeessa rakennetaan elintarvikesektorin oppimisympäristöjä.. Tavoitteena on lähentää SeAMK Elintarvike- ja maatalous yksikön Ilmajoen ja Framin kampusten ruokaketjun opetukseen liittyviä toimintoja - ilman kuntaliitosajatuksia!.. Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla on Suomen EU-jäsenyyden aikana raivattu peltoa kymmeniä tuhansia hehtaareja.. Raivatuista pelloista noin  ...   selvittänyt raivauksen syitä haastattelemalla yhteensä 30 maataloustuottajaa Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalta.. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on jo 16 vuoden ajan luonut suhteita Latinalaiseen Amerikkaan ja järjestänyt Etelä-Amerikan liiketoiminnan ja kulttuurin kursseja niin yrittäjille kuin opiskelijoillekin.. Viime syksynä käynnistetty hanke tähtää liiketoiminta- ja palvelukeskuksen konseptoimiseen.. SeAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikössä toteutettu SOIL-hanke on pureutunut viiden eteläpohjalaisen pilottialueen kanssa sosiaalialan tehtävärakenteiden uudistamiseen.. Hankkeessa on kehitetty sosiaalialan työhön malli, jossa sosiaalialan koulutusten tuottama osaaminen hyödynnetään täysipainoisesti..

  Original link path: /index.php?topic=35
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: - Tuoreet SeAMKilaisten tekemät tutkimukset käsittelevät mm.. yrittäjyysaikomuksia ja sosiaalityön menetelmiä, tietopalvelusihteeri Minna Karvonen kertoo.. Ovatko 2000-luvun alun eteläpohjalaiset kasvuyritykset onnistuneet jatkamaan kasvua heikon taloussuhdanteen aikana, ja millaiset strategiset toimenpiteet ovat yhteydessä kasvuun ja menestykseen? Näitä asioita selvitimme seurantatutkimuksella, johon osallistui 123 maakunnan yritystä.. Puurakentamisen yleistymisen esteenä on muun muassa ollut käsitys puutalon heikosta kestävyydestä.. Puurakentamista on toistaiseksi tutkittu melko vähän Suomessa.. Esimerkiksi käytännön tutkimus rakenteiden rakennusfysikaalisesta toiminnasta on vähäistä..

  Original link path: /index.php?topic=55
  Open archive
 •  

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Tenori Jyrki Anttila tuo operetin lumoa gaalailtaan.. Alueelliset osaamisstrategiat hanke toteuttaa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden koulutustarpeita kartoittavan kyselyn.. Kohdealueena on Järviseudun, Kuusiokuntien ja Suupohjan seutukunnat sekä Kauhava ja Kurikka.. Vastausaikaa on 19.. 6.. saakka.. Seinäjoella järjestetään 10.. -12.. 2014 kansainvälinen konferenssi, jolla pyritään edistämään eurooppalaisten tahojen yhteistyötä kestävien ruokajärjestelmien kehittämisessä.. Kaikille kiinnostuneille avoimessa ja maksuttomassa konferenssissa on mahdollista saada tietoa koko ruokaketjun kestävästä kehittämisestä sekä verkostoitua alan yrittäjien, tutkijoiden, kehittäjien ja EU-virkamiesten kanssa..

  Original link path: /index.php?topic=24
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Kolmanteen ikään tullaan pitkän työuran jälkeen vakavaraisena ja hyvinvoivana sekä uusin odotuksin ja asentein.. Käyttäjäryhmän elämäntapaan kuuluvat työn ja vapaa-ajan uudenlainen kytkös, urapaineiden väheneminen, vähentynyt vastuu lapsista, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet, harrastukset, opiskelu, kuluttaminen, terveyden vaaliminen, autonomisuus ja riippumattomuus sekä henkilökohtaisten valintojen mahdollisuus.. Ilmiö kapinoi terveellä tavalla mekaanista ikääntymistä ja elämänkaariajattelua vastaan.. 3.. ikää edustava ryhmä ei koe itseään vanhustyön ja sen palveluiden kohteeksi, vaan haluaa elää vielä aktiivista aikaa ennen varsinaista vanhuutta ja mahdollista hoivakotiaikaa.. Suunnittelijat vailla tietoa uusista käyttäjäryhmistä.. Eri alojen suunnittelijoilla ja palveluntarjoajilla on halua käyttää parasta ammattitaitoaan kolmannen iän käyttäjäryhmän palvelemiseksi.. Käyttäjän ja kuluttajan tavoittaminen on yleinen yrityselämän esittämä toive.. Vaikka käyttäjälähtöistä suunnittelua on tutkittu etenkin 2000-luvun alusta lähtien, on eri alojen suunnittelijoilla edelleen tarve saada käyttöönsä soveltuvia menetelmiä käyttäjätiedon hankkimiseen ja analysointiin.. SeAMKissa tätä kahden instanssin välistä kuilua on ryhdytty ylittämään yhdessä suunnittelun menetelmin.. Vuoden mittaisessa tutkimushankkeessa CoTHREE on koottu yhteen sekä asiantuntijoita että 3.. iän edustajia yhteisiin työpajoihin.. Työpajoissa on kartoitettu asumisen arvoja sekä yhdessä tekemällä nostettu esiin hiljaista tietoa käyttäjäryhmän toiveista.. Yritysten ja elinkeinoelämän osallistuminen työpajoihin eri instanssien asiantuntijuuden mukaan saamiseksi on ollut ensiarvoisen tärkeää.. Työpajoissa  ...   tiimoilta.. Tutkimushankkeen ensimmäisenä vaiheena on kysely, jonka avulla kartoitetaan 3.. iän edustajien näkemyksiä nykyhetkestä, elämäntavasta sekä kuvausta ideaalista 3.. iän asumisen ympäristöstä.. Kysely on toteutettu Suomessa, Japanissa ja Venäjällä.. Työpajatyöskentelyyn liittyi myös konkreettinen demoalustakohde Alajärveltä, jonne suunnitellaan 3.. iän asumistarpeisiin vastaavaa kohdetta.. Unelmien asumisympäristö.. Kyselyn ja työpajoissa tuotetun tiedon perusteella projektissa mukana olleet arkkitehdit laativat erilaisia pohjakuvia, 3D mallinnuksia ja virtuaalisia tilasuunnitelmia caveen kolmannen iän asumisen toteuttamiseksi.. Viimeinen työpaja toteutettiin SeAMKin virtuaalitilassa CAVEssa, jossa 3.. iän edustajien oli mahdollista virtuaalisesti kokea, miltä asunnossa eläminen tuntuisi ja vastasiko se sellaisenaan heidän ajatuksiaan ja toiveitaan.. Projektin aikana esiin nousi myös konkreettisia haasteita kuten 3.. iän erilaiset asumisen rahoitusmallit (kustannuskysymykset), sijainti, turvallisuus ja yksinään asuvien henkilöiden asumisen uudet, yhteisölliset muodot.. Työpajassa näistä keskusteleminen konkretisoitui ryhmän kokoontuessa virtuaalitilaan mallinnetuissa asunnoissa.. Näitä teemoja tarkasteltaessa erilaisten asiantuntijoiden mukana olo työryhmissä oli ensiarvoisen tärkeää.. Teksti.. : Anne Kuusela.. Kirjoittaja toimii CoThree-hankkeen projektipäällikkönä.. CoTHree on Tekes/EAKR -rahoitteinen tutkimushanke, joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia Instituutin kanssa.. Hankkeen toteutusaika on 1.. 8.. 2013 - 31.. 7.. TKI-SePRO - Tutkimusta ja kehittämistä.. Kommentoi artikkelia.. |.. Kerro kaverille.. Tulosta.. Jaa Facebookissa.. Tweet.. Kommentit..

  Original link path: /index.php?topic=35&story=509
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Original link path: /index.php?magazine=30&topic=35&story=509&preview=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Opiskelija Jussi Vainio ja Suomen Meksikon suurlähettiläs Norma Pensado keskustelevat Meksiko-seminaarin tauolla.. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla Latinalaisen Amerikan liiketoiminta- ja palvelukeskus tulee palvelemaan alueen yrityksiä ja muita organisaatioita.. Hanke on järjestänyt Latinalaisen Amerikan bisnesseminaareja, joissa asiantuntijat ovat kertoneet liiketoimintamahdollisuuksista alueella.. Esimerkiksi Brasilian ja Meksikon suurlähettiläät ovat vierailuillaan kannustaneet Seinäjoen ammattikorkeakoulua ja alueen yrityksiä vahvistamaan suhteita Latinalaiseen Amerikkaan.. Hankkeessa on syksyllä haastateltu 40 alueen yritystä, joista yli puolet on kiinnostunut tai erittäin kiinnostunut Latinalaisen Amerikan liiketoimintamahdollisuuksista.. Ensimmäisessä ideointipalaverissa toukokuussa saatiin erittäin myönteisiä kehitysehdotuksia koneiden ja laitteiden viennistä kiinnostuneilta yrityksiltä.. Yrittäjät näkevät, että opiskelijat voivat tarjota merkittävää apua yritysten pyrkimyksissä suuntautua Latinalaisen Amerikan markkinoille.. Erityisesti messujen kehittämiseen kaivataan opiskelijoiden panosta.. Esimerkiksi markkinointi-, rahoitus- ja tulliselvitysten tekeminen yrityksille selkeästi rajattuina palveluina sopivat hyvin opiskelijoiden projekteiksi.. Erityisesti yritykset toivoivat, että opiskelijat voisivat olla mukana alan messujen kehittämisessä osallistumalla niiden suunnitteluun, toteutukseen ja jälkiseurantaan.. Näissä tehtävissä voitaisiin hyödyntää sekä omien opiskelijoiden että vaihto-opiskelijoiden osaamista ja kielitaitoa.. Nyt meneillään olevaa hanketta vauhditti Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys Koulutus-, tiede-, ja kulttuuriyhteistyö Latinalaisessa Amerikassa ja  ...   ilmoittautua mukaan ryhmiin.. Lue lisää:.. http://www.. fi/news/Latinalainen-Amerikka-houkuttelee-myos-etelapohjalaisia-yrityksia/10113/ba13381c-ac69-4a72-a45c-86de8b13ce75.. Teksti:.. Julio Vallejo Medina, projektipäällikkö.. Ari Virkamäki, erityisasiantuntija.. Latinaisen Amerikan liiketoiminta- ja palvelukeskuksen konseptointi hanke.. Etelä-Amerikan yhteistyötä 16 vuotta.. Ensimmäinen kaupan ja kulttuurin koulutus järjestettiin SeAMKissa vuonna 1998.. Etelä-Amerikan liiketoimintapotentiaalinen ennakointi -hanke toteutettiin 1999, jolloin julkaistiin Argentiinan ja Brasilian vientiopas.. Vuodesta 2000 lähtien on järjestetty Etelä-Amerikan liiketoiminnan ja kulttuurin kursseja, joihin on sisältynyt opintomatkoja Argentiinaan, Brasiliaan ja Uruguayhin.. Vuosittain on myös järjestetty seminaareja, joissa on käsitelty Latinalaisen Amerikan liiketoimintamahdollisuuksia.. Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoille on järjestetty Buenos Airesin yliopiston kanssa jokavuotinen Business in Latin America -kurssi, jossa opiskelijat ovat tehneet vientiselvityksiä yrityksille.. Vuonna 2012 2013 toteutettiin ensimmäisen kerran pilottina 30 opintopisteen laajuinen Latin American Studies -opintokokonaisuus meksikolaisen CETYSin yliopiston kanssa.. Tarkoitus on jatkaa yhteistyötä myös muiden latinalaisamerikkalaisten yliopistojen kanssa.. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on järjestänyt monia kansallisia ja kansainvälisiä kulttuuriprojekteja (mm.. teatteri-, elokuva- ja musiikkitapahtumia mm.. Cumbre Mundial del Tango 2011).. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksessä Koulutus-, tiede-, ja kulttuuriyhteistyö Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla (2012) suositellaan, että Seinäjoen ammattikorkeakoulu toimisi Latinalaisen Amerikan valtakunnallisessa verkostossa liiketoiminta-alueen vetäjänä..

  Original link path: /index.php?preview=1&topic=35&story=502
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Suomen toistaiseksi korkein puukerrostalo, Lintuviita2, on tehty CLT- tilaelementeistä.. Puukerrostalo tutkimusympäristönä hankkeessa kartoitetaan tutkimustarpeet, suunnitellaan mittausjärjestelmä ja haetaan yhteistyökumppaneita tutkimuksen toiseen vaiheeseen.. Tutkimuksen myötä saadaan tietoa puutalon käyttäytymisestä ja kestävyydestä erilaisissa olosuhteissa.. Ruotsissa kehitetty teollista puurakentamista.. Suomessa lähdettiin edistämään puun jatkojalostusta 1990- luvulla, kun rakennusalalla toivuttiin romahduksesta ja puulle haluttiin löytää uusia käyttökohteita.. Suomessa rakennettiin puukerrostaloja tässä buumissa mm.. Ouluun, Helsingin Viikkiin ja Ylöjärven asuntomessuille.. Puuinfo lanseerasi Suomeen pohjoisamerikkalaista Platform- järjestelmää, jossa kerrostalon elementit tehdään paikan päällä ja asennetaan kerros kerrokselta.. Puukerrostalorakentaminen oli ollut unohduksissa vuosikymmeniä ja rakentajien oli opeteltava puurakentaminen uudestaan ja vieläpä täysin uudella tekniikalla.. Ruotsissa tehtiin samoihin aikoihin puukerrostalopilotteja.. Sielläkin puukerrostalorakentaminen oli ollut vuosikymmeniä jäissä.. Ruotsalaiset lähtivät kehittämään useita eri tekniikoita ja erityisesti teollista puurakentamista.. Korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja viranomaisten saumattomalla yhteistyöllä puukerrostalorakentaminen kehittyi kannattavaksi liiketoiminnaksi ja se on johtanut puukerrostalojen osuuden kasvamiseen nollasta 15 prosenttiin.. Suomessa 90-luvun puurakentajat, rakennusliikkeet, kokivat pilottikohteissaan sen verran tappioita, että ne eivät halunneet jatkaa kehitystyötä.. Nyt parikymmentä vuotta on kulunut, puurakentaminen on kirjattu viiteen peräkkäiseen hallitusohjelmaankin, mutta siltikään ei ole päästy kilpailukykyisiin  ...   minimoidaan ristiinliimauksella, puuhan kutistuu ja painuu eniten syyn suunnassa.. Tällä hetkellä Suomen korkein puukerrostalo on tehty Seinäjoelle (Lintuviita 2) tällä tekniikalla Lakean toimesta.. Jyväskylään nousee kesällä vielä korkeampi puukerrostalo.. Talo rakennetaan CLT:stä valmistetuista tilaelementeistä ja on 8- kerroksinen.. Tutkimushanke Seinäjoen asuntomessuilla.. Ennakkoluulojen hälventämiseksi, menetelmien kehittämiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi puukerrostalotutkimusta täytyisi tehdä paljon nykyistä enemmän.. Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat saaneet rahoitusta Puukerrostalo tutkimusympäristönä, vaihe 1 yhteishankkeeseen.. Tässä ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus etsiä rakennettava kohde, kartoittaa mittaus- ja tutkimustarpeet sekä suunnitella mittausjärjestelmä seuraavaa vaihetta varten.. Lakea suunnittelee Seinäjoen asuntomessuille 4- kerroksisia puukerrostaloja CLT- tilaelementtitekniikalla rakennettavaksi.. Kohteesta saataneen maailmanlaajuisestikin katsottuna ensimmäinen CLT- tilaelementtikerrostalotutkimuskohde.. Suunnitelmissa on tehdä ainakin rakennusfysikaalisia mittauksia, mitattavia asioita ovat mm.. sääolosuhteet, rakennuksen mikroilmasto, rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan mittaukset, energiankulutus ja sisäilmasto-olosuhteet.. Tässä vaiheessa yhteistyökumppaneiden haku on vielä käynnissä.. : Tuulia Taanila.. Kirjoittaja toimii hankkeen projektipäällikkönä.. Puukerrostalo tutkimusympäristönä, vaihe 1.. Toteuttajina Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Tampereen teknillinen yliopisto.. Hankkeen päärahoittajana toimii Etelä-Pohjanmaan Liitto (EAKR) ja sen toiminta-aika on 1.. 1.. 2014 28.. 2.. 2015.. TKI-SePRO - Tutkimuksia ja julkaisuja..

  Original link path: /index.php?preview=1&topic=55&story=506
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Mallille luo pohjaa uusi valtakunnallinen sote ratkaisu kymmenine lakiuudistuksineen.. Yksi keskeisimmistä on sosiaalihuoltolain päivittäminen, mitä perustellaan yhteiskuntarakenteiden, sosiaalialan asiakastarpeitten ja koulutusrakenteiden muuttumisella.. Koulutusrakenteen muutokseen on myötävaikuttanut ennen kaikkea ammattikorkeakoulujärjestelmä, joka on tuonut sosiaalisen kentälle sosionomi- ja sosionomi yAMK sekä geronomi tutkinnot.. Uudessa sote -ratkaisussa valtioneuvosto on tuonut esille, että sosiaalialan ammattikentän uudenlainen osaaminen ei ole täysmittaisesti käytössä.. Esimerkiksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hyödyntäminen julkisella sektorilla on liian vähäistä.. Sosiaalihuollon ammattirakenteen pulmana tällä hetkellä on lähes kroonistunut, rakenteellinen sosiaalityöntekijäpula ja lisäksi työn haastavuus ja resurssien ristiriita näkyvät työntekijöiden suurena vaihtuvuutena.. Maakuntakorkeakoulun kartoituksen mukaan nämä seikat ovat nousseet keskeiseksi kehittämisteemaksi myös alueemme kunnissa ja mm.. tämä on ollut pontimena SOIL-hankkeen käynnistämiselle.. SOIL - tulevaisuuden osaamisrakenteet voidaan ottaa käyttöön heti.. Sosiaalialan osaamisrakenteet innovatiivisessa liikkeessä (SOIL) -hankkeessa on luotu uusi  ...   toteutuksista, joissa tehtävärakenteita on kehitetty asiakaslähtöisesti suomalaisen järjestelmäkeskeisyyden sijaan.. Malli muodostaa mielekkäitä tehtäväkokonaisuuksia ja jättää tilaa myös työntekijöiden erikoistumiselle ja urakehitykselle.. Hankkeen pilotit Järvi-Pohjanmaan, Kaksineuvoisen, Suupohjan, Alavuden ja Kurikan edustajat ovat kokoontuneet hankkeen aikana workshoppeihin arvioimaan mallin toimivuutta.. Työn tuloksena tehtävärakenne nähdään mahdollisena toteuttaa.. Mallista on hankittu myös asiantuntija-arvioita mm.. sosiaali- ja terveysministeriöstä, Kuntaliitosta, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta ja Talentiasta.. Arvioinneissa malli on nähty rakenteita uudistavana ja sote -ratkaisun hengen mukaisena, varteenotettavana vaihtoehtona sosiaalipalveluiden rakennetyössä.. Prosessin tuloksina voidaan mallin lisäksi pitää uudenlaista kuntien ja alueiden välistä yhteistyötä, jonka avulla on pystytty ajantasaisesti tuomaan kuntien ja alueiden ääni suoraan valtakunnan kehittämistyöhön vaikuttamista aidoimmillaan!.. : Sinikka Volanto.. Kirjoittaja on hankkeen prohjektipäällikkö.. Soil-hanke on toteutettu Etelä-Pohjanmaan liiton kehittämisrahalla sekä kuntarahoituksella.. Hanketta toteutetaan ajalla 1.. 9.. 2013 - 30..

  Original link path: /index.php?magazine=30&topic=35&story=507&preview=1
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Pk-yrityksen toiminnallisen tehokkuuden kasvattaminen (TOTE) -hankkeen idea.. Pk-yritysten toiminnallisen tehokkuuden kasvattaminen.. (TOTE) -hankkeen toteutus on jaettu kokonaisuuksiin, joissa tarkastellaan yritysten toiminnan- ja tuotannonohjauksen nykytilaa, yritysverkoston sisäistä logistiikkaa sekä simulointityökalujen hyödyntämismahdollisuuksia yritysverkoston toiminnan tehostamisessa.. Lisäksi hankkeessa toteutetaan aihekokonaisuuksiin liittyviä workshoppeja.. Hankkeen idea esitetään oheisessa kuvassa.. Syötettä hankkeelle saadaan Koneteollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen (KoKiKe) hankkeessa toteutetusta haastattelututkimuksesta.. KoKiKe on SeAMK Tekniikan ja TTY:n yhteinen hanke.. Haastatteluissa selvitettiin koneteollisuuden tuotantoon, tuotannonohjaukseen sekä niiden tietojärjestelmiin liittyviä kehityshaasteita.. Asiakkaiden vaatimukset toimitusaikojen lyhentämisestä ja korkean toimitusvarmuuden ylläpidosta sekä eräkokojen jatkuva pieneneminen haastavat myös näiden alihankkijoina toimivat yritykset miettimään keinoja toimintansa kehittämiseksi.. Vaatimukset ulottuvat yritysverkoston  ...   puolueetonta tietoa järjestelmistä ja selvittää miten yrityksen tulisi valmistautua järjestelmän käyttöönottoon.. Hankkeessa kartoitetaan yhden tai kahden verkostomaisesti toimivan yrityksen materiaali- ja tietovirrat verkostotasolla sekä rakennetaan niistä simulointimalli.. Kerättyä tietoa ja simulointimallia hyödyntämällä etsitään mahdollisia tehostamiskohteita verkostossa liikkuvista materiaali- ja tietovirroista.. Tätä työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä projektiin osallistuvien yritysten kanssa.. Teksti:.. teknologia-asiamies Kari Levä, joka toimii TOTE-hankkeessa projektipäällikkönä sekä ja tutkimus- ja kehitysjohtaja Kati Katajisto, joka toimii KoKiKe-projektin projektipäällikkönä.. Kuva:.. projekti-insinööri Toni Luomanmäki, SeAMK Tekniikka.. Pk-yritysten toiminnallisen tehokkuuden kasvattaminen (TOTE) hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaalla toimivat teknologiateollisuuden pk-yritykset.. 2014 - 28.. Päärahoittajana on Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR).. Lisää hankkeesta SeAMKin.. projektitietokannassa..

  Original link path: /index.php?preview=1&topic=35&story=504
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Maatalouden rakennemuutoksen myötä tilakoot ovat kasvaneet ja eläinmäärät tiloilla lisääntyneet.. Eläin ti lo jen ym pä ris tö lu vat edel lyt tä vät, et tä ti lal la pi tää ol la riit tä väs ti lan nan le vi ty sa laa suh tees sa eläin mää rään.. Koska pel to maa on kal lis ta ja myös vuokraus koetaan helposti ylimääräiseksi kuluksi, maataloustuottajat pitävät raivaamista parhaimpana vaihtoehtona lisämaan hankkimiseksi.. Raivaukset koetaan tilan kehittämisen kannalta osaksi suurta kokonaisuutta ja siten kannattavaksi toiminnaksi.. Haastatteluissa tärkeimmäksi syyksi raivauksille mainittiin peltokuvioiden parantaminen.. Osa tiloista tarvitsi lisäalaa viljeltäväksi pitääkseen tilansa elinkykyisenä.. Osa tiloista oli pystynyt jopa kaksinkertaistamaan viljelyalansa raivauksia tekemällä.. Vuokra- tai ostomaiden hankinta ei tällä paikkakunnalla ole ollut mahdollista,  ...   viljelijöistä totesi, että toistuvien rankkasateiden vuoksi turvemaiden kantavuus ei riitä.. Hukkaan heitettyä työpanosta, turvemaat jäävät kesannolle.. , kommentoi eteläpohjalainen viljelijä.. Ympäristötukijärjestelmän koettiin ohjaavaan vahvimmin raivauksia ja viljelyä.. Keskusteluissa esiin noussutta kyntökieltoa vastusti lähes jokainen haastatteluun osallistunut.. Viranomaisille viljelijät lähettivät terveisiä, että tilusjärjestelyjen avulla olisi mahdollista vähentää raivauksia Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla.. Sarita Ventelä.. Kirjoittaja toimii Hydro-Pohjanmaa-hankkeen projektipäällikkönä.. Hydro-Pohjanmaa-hanke on Maaseuturahaston rahoittama ja SeAMK Elintarvike ja maatalous -yksikön hallinnoima hanke.. SeAMK toteuttaa hanketta yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.. Hydro-Pohjanmaan tavoitteena on selvittää keinoja, joiden avulla voidaan kustannustehokkaasti vähentää maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta, joka aiheutuu pelloilta pintavalunnan mukana syntyvien ravinteiden päätyessä joki- ja järvivesiin.. Hankkeessa tarkoituksena on ensisijaisesti kehittää maatalouden vesiensuojelua parantaen eläinlannan käytön tehokkuutta, turvemaiden lannoitusosaamista ja happamien sulfaattimaiden huomioimista viljelyssä ja ojituksessa..

  Original link path: /index.php?preview=1&topic=35&story=512
  Open archive •  


  Archived pages: 106